Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1

 

Projekt „Przygotowanie kadry nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji”
Realizuje: Zespół Szkół nr 5 w Rybniku
Czas trwania projektu: 01.09.2020 - 30.09.2022
Budżet projektu: 50 941,66 PLN

 

Projekt „Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych.”
Realizuje: Zespół Szkół nr 6 w Rybniku
Czas trwania projektu: 01.09.2019 - 31.08.2022
Budżet projektu: 147 638,88 PLN
Realizowany w ramach: Edukacja szkolna - Mobilność kadry edukacji szkolnej
Więcej

 

Projekt “Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla”
Realizuje: Zespół Szkół Technicznych w Rybniku
Czas trwania projektu: 01.10.2018 - 30.09.2021
Budżet projektu: 639 197,41 zł
Realizowany w ramach: Kształcenie i szkolenia zawodowe - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego
Więcej

 

Projekt “Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia ”
Realizuje: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku
Czas trwania projektu: 1.10.2019 - 31.12.2021
Budżet projektu: 82 062,97 zł
Realizowany w ramach: Edukacja szkolna - Mobilność kadry edukacji szkolnej
Więcej

 

Projekt „Zdobywamy doświadczenie na międzynarodowej arenie – praktyki zawodowe w Hiszpanii i Francji”
Realizuje: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku
Czas trwania projektu: 1.10.2019 - 31.10.2021
Budżet projektu: 357 020,70 PLN
Realizowany w ramach: Kształcenie i szkolenia zawodowe - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego
Więcej

 

Projekt „FACES. Niezbędnik kompetentnego nastolatka.”
Realizuje: Szkoła Podstawowa nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku
Czas trwania projektu: 16.10.2019 – 15.04.2020
Budżet projektu: 89 996,00 PLN
Realizowany w ramach: Ponadnarodowa mobilność uczniów
Więcej

 

Projekt „Gramy razem. Polsko-Czeskie zmagania sportowe.”
Realizuje: Zespół Szkół nr 6 w Rybniku
Czas trwania projektu: 1.09.2019 - 29.02.2020
Budżet projektu: 41 539,00 PLN
Realizowany w ramach: Ponadnarodowa mobilność uczniów
Więcej

 

Projekt Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy
Realizuje: Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Rybniku
Czas trwania projektu: 10.09.2018 – 09.05.2020
Budżet projektu: 644 570,41 PLN
Realizowany w ramach: Kształcenie i szkolenia zawodowe - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego
Więcej

 

Projekt Europa potrzebuje branżowców
Realizuje: Zespół Szkół Mechaniczno –Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku
Czas trwania projektu: 01.11.2018 – 30.10.2020
Budżet projektu: 270 323,19 PLN
Realizowany w ramach: Kształcenie i szkolenia zawodowe - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego
Więcej

 

Projekt „Zdobycie niezbędnych kompetencji do zorganizowania wymiany międzynarodowej dla uczniów gimnazjum i liceum jako sposób na rozwinięcie oferty edukacyjnej przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku”
Realizuje: Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Rymera
Czas trwania projektu: 01.09.2017 – 31.12.2018
Budżet projektu: 15 520,63 zł
Realizowany w ramach: Edukacja szkolna - Mobilność kadry edukacji szkolnej
Więcej

 

Projekt „Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku szansą na europejskim rynku pracy.”
Realizuje: Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Rymera
Czas trwania projektu: 01.09.2017 – 31.12.2018
Budżet projektu: 450 248,88 zł
Realizowany w ramach: Kształcenie i szkolenia zawodowe - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego
Więcej

 

Projekt Wykorzystaj swoją szansę – staże rybnickiej „Budowlanki”
Realizuje: Zespół Szkół Budowlanych
Czas trwania projektu: 01.09.2016 – 30.06.2018
Budżet projektu: 473 154,64 zł
Realizowany w ramach: Kształcenie i szkolenia zawodowe - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego
Więcej

 

Projekt „Wzrost potencjału zawodowego i osobistego niezbędnego na rynku pracy u uczniów i absolwentów Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku”
Realizuje: Zespół Szkół Technicznych
Czas trwania projektu: 31.12.2016 - 30.06.2018
Budżet projektu: 760 332,56 zł
Realizowany w ramach: Kształcenie i szkolenia zawodowe - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego
Więcej

 

Projekt „MIT Labs: Teach Outside the Box.” („Laboratorium motywacji, innowacji i technologii. Klucz do nauczania.”)
Realizuje: IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku
Czas trwania projektu: 15.11.2016 – 14.06.2018
Budżet projektu: 212 483,11 zł
Realizowany w ramach: Edukacja szkolna - Mobilność kadry edukacji szkolnej
Więcej

 

Projekt „Uczenie to nasza wspólna pasja.”
Realizuje: Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku
Czas trwania projektu: 15.11.2016 – 14.05.2018
Budżet projektu: 152 773,86 zł
Realizowany w ramach: Edukacja szkolna - Mobilność kadry edukacji szkolnej
Więcej

 

Projekt „Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych SEN.”
Realizuje: Zespół Szkół nr 6 w Rybniku
Czas trwania projektu: 01.09.2016 - 30.06.2018
Budżet projektu: 117 071,98 zł
Realizowany w ramach: Edukacja szkolna - Mobilność kadry edukacji szkolnej
Więcej

 

Projekt Edukacja XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły i uczniów
Realizuje: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku
Czas trwania projektu: 01.09.2016 – 30.04.2018
Budżet projektu: 57 117,08 zł
Realizowany w ramach: Edukacja szkolna - Mobilność kadry edukacji szkolnej
Więcej

 

Projekt „Gastronomia i hotelarstwo w krajach basenu Morza Śródziemnego – kompetencja, pomysłowość, wielokulturowość”
Realizuje: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku
Czas trwania projektu: 02.10.2016 – 02.11.2017
Budżet projektu: 308 305,09 zł
Realizowany w ramach: Kształcenie i szkolenia zawodowe - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego
Więcej

 

Projekt „O krok dalej ...”
Realizuje: Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Czesława Miłosza
Czas trwania projektu: 15.11.2016 - 14.06.2018
Budżet projektu: 205 062,34 zł
Realizowany w ramach: Edukacja szkolna - Mobilność kadry edukacji szkolnej
Więcej

 

Projekt "Nauczyciel XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły i uczniów"
Realizuje: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku
Czas trwania projektu: 31.12.2015 – 30.12.2017
Budżet projektu: 67 684,45 zł
Realizowany w ramach: Edukacja szkolna - Mobilność kadry edukacji szkolnej
Więcej

 

Projekt Praktyka z Mechanikiem – otwiera drzwi do Twojej kariery
Realizuje: Zespół Szkół Mechaniczno- Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku
Czas trwania projektu: 31.12.2015 – 30.12.2017
Budżet projektu: 611 485,64 zł
Realizowany w ramach: PO WER Kształcenie i szkolenia zawodowe - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego
Więcej

 

Projekt „Twoje doświadczenie – Twoja przyszłość (Your experience – your future)
Realizuje: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku
Czas trwania projektu: 31.12.2015-30.12.2016
Budżet projektu: 454 617,66 zł
Realizowany w ramach: Kształcenie i szkolenia zawodowe - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego
Więcej

 

Projekt „Doświadczenie zawodowe bez granic (Unlimited Vocational Experience”)
Realizuje: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku
Czas trwania projektu: 22.12.2014 – 21.12.2015
Budżet projektu: 388 009,64 zł
Realizowany w ramach: Kształcenie i szkolenia zawodowe - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego
Więcej