Projekt "Wykorzystaj swoją szansę – staże rybnickiej „Budowlanki”"

 

Realizuje: Zespół Szkół Budowlanych

 

Czas trwania projektu: 01.09.2016 – 30.06.2018

 

Budżet projektu: 473 154,64 zł

 

Realizowany w ramach: PO WER Kształcenie i szkolenia zawodowe - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego

 

"Wykorzystaj swoją szansę – staże rybnickiej „Budowlanki”" to projekt Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku, trzech organizacji pośredniczących i firm z nimi współpracujących z Bragi, Lizbony i Plymouth.

 

Działania obejmują uczniów Technikum Budowlanego 24 osoby, Geodezyjnego 8 osób, Informatycznego 12 osób.

 

Projekt jest podzielony na 3 etapy:
1. Przygotowanie do stażu: przygotowanie pedagogiczne, zajęcia kulturowe, językowe i BHP
2. Staż: realizacja programów stażu dla wyżej wymienionych profili uzgodniona wcześniej z organizacjami przyjmującymi i firmami.
3. Po stażu: podsumowania realizowanych wcześniej etapów i osiągniętych celów.

 

Celem głównym projektu jest zdobywanie i wykorzystywanie wiedzy praktycznej w nowym środowisku zawodowym. Udział w stażu ułatwi uczniom dalszy rozwój osobisty, a także start na rynku pracy. Staż umożliwi uczestnikom obserwację organizacji i kultury pracy w Portugalii i Wielkiej Brytanii, rozwój ich kompetencji kulturowych, społecznych i językowych.

 

Koordynator szkolny projektu: Katarzyna Wróbel