Projekt "Nauczyciel XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły i uczniów"

Realizuje: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku

Czas trwania projektu: 31.12.2015 – 30.12.2017

Budżet projektu: 67 684,45 zł

Realizowany w ramach: PO WER Edukacja szkolna - Mobilność kadry edukacji szkolnej

 

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia poprzez podniesienie umiejętności językowych (język włoski) i rozwój umiejętności w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w rzeczywistości szkolnej przez 6 nauczycieli poprzez kształcenie własne i udział w 2-tygodniowym kursie językowym we Włoszech.

 

Koordynator szkolny projektu: Łukasz Widera