Projekt "Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy"

Realizuje: Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Rybniku

Czas trwania projektu: 10.09.2018 – 09.05.2020

Budżet projektu: 644 570,41 PLN

W projekcie tym weźmie udział 55 uczniów (z klas o profilu technik ekonomista, technik organizacji reklamy, technik logistyk, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych), którzy będą mieli możliwość odbycia praktyk w Irlandii, Hiszpanii i we Włoszech.

Praktyki zawodowe będą realizowane:
- w marcu 2019 r. dla klas o profilu technik ekonomista, technik organizacji reklamy, technik logistyk, technik handlowiec,
- w maju 2019 r. dla klas o profilu technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych.

Koordynator szkolny projektu – Dariusz Idzik