Projekt "Praktyka z Mechanikiem – otwiera drzwi do Twojej kariery"

Realizuje: Zespół Szkół Mechaniczno- Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku

 

Czas trwania projektu: 31.12.2015 – 30.12.2017

 

Budżet projektu: 611 485,64 zł

 

Realizowany w ramach: PO WER Kształcenie i szkolenia zawodowe - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego

 

W latach 2016 i 2017 po 30 uczniów Technikum nr 2 odbyło 4 tygodniowe praktyki w firmach niemieckich i hiszpańskich w celu przygotowania do pracy zawodowej.

 

Aby lepiej przygotować uczniów do wejścia na rynek pracy, regionalny i europejski, konieczny jest wzrost ich kompetencji kluczowych: naukowo-techniczno-informatycznych, społ.-obywatelskich, językowych, samokształcenia przy wzroście mobilności i współpracy z organizacjami dającymi możliwość zatrudnienia w Europie.

 

Partnerami pośredniczącymi zostali Berlink, oraz Europroyectos Leonardo da Vinci. Organizacje te posiadają doświadczenie w realizacji projektów mobilności i były w stanie zorganizować praktyki u odpowiednich pracodawców, u których uczniowie poznali innowacyjne technologie związane z transmisją danych, światłowodami, telefonią komórkową, mechaniką, nowoczesnymi technikami diagnostycznymi, instalacją urządzeń elektrycznych, elektronicznych i energetycznych, programami stosowanymi w grafice komputerowej. Szkoła zapewniła odpowiednie przygotowanie uczniów i ich rodziców do wyjazdu poprzez przygotowanie językowo-kulturowo-pedagogiczne.

 

Praktyki dały im możliwość poznania innej kultury zawodowej, co jest unikalnym doświadczeniem wyposażającym na przyszłość. Staż zawodowy został udokumentowany przez Europass Mobilność, certyfikatami z organizacji pośredniczącej i ukończeniem przygotowania językowego co wzmocni ich CV i szanse na pracę i przyszłą karierę zawodową.

 

Staż stworzył uczniom szansę poznania kultury, zwyczajów, rozwinął zdolności interpersonalne, umiejętność pracy w grupie w nowym otoczeniu, radzenia sobie ze stresem w nowych okolicznościach, nieznanych warunkach.

 

W ramach jobshadowing 3 nauczycieli zawodu wyjedzie na tygodniowe staże, które pozwolą im zdobyć nowe doświadczenia i wykorzystać je do pracy z uczniem.

 

Koordynator szkolny projektu: Anna Buchalik