Projekt „FACES. Niezbędnik kompetentnego nastolatka.”

Realizuje: Szkoła Podstawowa nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku

Czas trwania projektu: 16.10.2019 – 15.04.2020

Budżet projektu: 89 996,00 PLN

Realizowany w ramach: PO WER Ponadnarodowa mobilność uczniów

 

Projekt FACES. Niezbędnik kompetentnego nastolatka. (FACES. A Competent Teenager's Toolbox.) to inicjatywa, która ma na celu dać uczestnikom przedsięwzięcia możliwość zrealizowania wybranych założeń podstawy programowej w ciekawy, innowacyjny i kreatywny sposób. Głównym założeniem projektu jest poznanie 5 zagadnień (TWARZY - FACES) przydatnych młodemu człowiekowi w życiu szkolnym i społecznym i możliwość pracy nad nimi w międzynarodowym towarzystwie. Słowo FACES zostało wybrane w taki sposób, aby stanowiło ciekawy, angażujący do pracy tytuł oraz tworzyło akronim głównych 5 założeń projektu. Każda litera słowa klucza (FACES) to pierwsza litera kolejnego elementu, składającego się na ostateczny produkt: F (Foreign languages/Języki obce), A (Art/Sztuka), C (Courage/Odwaga), E (Empathy/Empatia), S (Safety/Bezpieczeństwo). Pięcioliterowy wyraz nie został wybrany przypadkowo; liczba liter równa się liczbie dni, w których będziemy pracować nad zadaniami. Każdego dnia wraz z uczniami szkoły partnerskiej będziemy się zajmować wybranym zagadnieniem. Uczniowie w poszczególnych dniach będą poznawać praktyczną stronę każdego elementu omawianego przez pryzmat doświadczeń i potrzeb młodego nastolatka. Wszystkie wyniki pracy zostaną opublikowane w formie e-booka.

 

Koordynator szkolny projektu: Wojciech Wasylko