Wolne miejsca w przedszkolach

Wolne miejsca - Nabór uzupełniający do przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022

(Nabór uzupełniający przeprowadzają Dyrektorzy Przedszkoli)

Aktualizacja 06.05.2022

miejscuwagimiejscuwagi

przedszkole liczba ogólnodostępnych wolnych miejsc liczba wolnych miejsc dla dzieci uchodźców
Przedszkole nr 1 w Rybniku 0 0
Przedszkole nr 3 w Rybniku 0 7
Przedszkole nr 4 w Rybniku 0 8
Przedszkole nr 7 w Rybniku 2 6, 5 latki 0
Przedszkole nr 9 w Rybniku 2 6, 5 latki 0
Przedszkole nr 10 w Rybniku 2 4, 6 latki 12
Przedszkole nr 11 im. Marii Konopnickiej w Rybniku 5 4 latki 12
Przedszkole nr 13 im. Marii Kownackiej w Rybniku 0 13
Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku 0 11
Przedszkole nr 15 w Rybniku 0 6
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku 4 6, 5 latki w tym 2 dla dziecka z orzeczeniem 8
Przedszkole nr 19 w Rybniku 3 6 latki 11
Przedszkole nr 20 w Rybniku 0 12
Przedszkole nr 21 w Rybniku 0 12
Przedszkole nr 22 w Rybniku 0 11
Przedszkole nr 23 w Rybniku 0 3
Przedszkole nr 25 w Rybniku 7 6, 5, 4, 3 latki 18
Przedszkole nr 32 w Rybniku 0 3
Przedszkole nr 37 w Rybniku 11 6, 5, 4, 3 latki 27
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku 0 11
Przedszkole nr 41 w Rybniku 0 17
Przedszkole nr 42 w Rybniku 0 16
Przedszkole nr 43 w Rybniku 12 6, 3 latki 30
Przedszkole nr 50 w Rybniku 1 4 latki 31
Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku 0 0
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku 0 12
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku 0 7
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Rybniku 0 11
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Rybniku 3 6
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Rybniku 0 11
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku 0 16
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Rybniku 0 2
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rybniku 1 6 latki 12
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Rybniku 9 5, 4, 3 latki 15
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Rybniku 1 6, 5 latki 12
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Rybniku 0 20
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Rybniku 1 6 latki 10
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku 0 9
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku 0 6
Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda w Rybniku 0 6
Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku 1 dziecko z orzeczeniem 5 dziecko z orzeczeniem
Zespół Szkolno-Rewalidacyjny Szkoła Życia w Rybniku 0 6 dziecko z orzeczeniem
63 455