Wydział Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Rybnika

Informacja o wydziale:
 

Siedziba:
ul. Zamkowa 5
44-200 Rybnik

tel. 32 439 21 35
fax 32 422 41 24

e-mailedukacja@um.rybnik.pl

 

Naczelnik Wydziału Edukacji: Katarzyna Fojcik
tel. 43 92 135, wewn. 7136, pokój 05

Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji: Julia Wójcik
tel. 43 92 335, wewn. 7335, pokój 15

 

Do zadań WYDZIAŁU EDUKACJI należą sprawy związane z finansowaniem i organizowaniem działalności szkół i placówek oświatowych na terenie Miasta, realizacja innych zadań w dziedzinie edukacyjnej Miasta, upowszechnienie i organizacja form sportu poprzez rejestrowanie szkolnych i uczniowskich klubów sportowych.

 

Struktura Wydziału