Strona główna

3 edycja konkursu "Rybnicki biznesplan"

W dniu 23 maja 2024 r. zarządzeniem nr 314/2024 Prezydenta Miasta Rybnika została ogłoszona trzecia edycja konkursu "Rybnicki biznesplan". Konkurs skierowany jest do młodzieży uczącej się w rybnickich liceach, technikach i szkołach branżowych I stopnia (w roku szkolnym 2023/2024).

Rusza nabór uzupełniający do klas pierwszych szkół podstawowych

W dniu 25 kwietnia (o godz. 8.00) rusza nabór uzupełniający do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik na rok szkolny 2024/2025.

 

Rodzic, który chce zapisać swoje dziecko do szkoły, musi to zrobić w terminie od 25 kwietnia do 6 maja (do godz. 15.00) korzystając z witryny naborowej rybnik.elemento.pl

Na ww. witrynie znajdują się również szczegółowe informacje, w których szkołach są jeszcze wolne miejsca.

PROJEKTY UNIJNE

ZREALIZOWANE