Projekt „Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych SEN.”

Realizuje: Zespół Szkół nr 6 w Rybniku

Czas trwania projektu: 01.09.2016 - 30.06.2018

Budżet projektu: 117 071,98 zł

Realizowany w ramach: PO WER Edukacja szkolna - Mobilność kadry edukacji szkolnej

 

Od września 2016 nasza placówka realizuje projekt o nazwie „Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych” w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój POWER. Głównym celem projektu jest transfer ciekawych rozwiązań a także doskonalenie i modernizacja metod pracy w zakresie kształcenia zawodowego osób z niepełnosprawnością, a w szczególności osób z orzeczonym lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. W ramach projektu 20 nauczycieli naszej szkoły wyjedzie do Sevilli, gdzie będą mogli poznać hiszpański system szkolnictwa zawodowego ze szczególnym ukierunkowaniem na kształcenie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Będziemy mieli możliwość poznania bazy dydaktycznej instytucji kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wymiany doświadczeń z nauczycielami szkół hiszpańskich, poznania metod pracy stosowanych w szkołach hiszpańskich, poznania nowych technologii, nawiązania nowych kontaktów w celu tworzenia kolejnych projektów oraz poprawę znajomości języka obcego. Ważnym elementem wymiany będzie temat rozwiązywania problemów związanych z poszukiwaniem pracy przez osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Projekt ma również na celu rozwój osobisty nauczycieli poprzez kontakt z innymi nauczycielami, przedstawicielami różnych instytucji, a także obcowanie z inną kulturą.

 

Oprócz poprawy jakości kształcenia, spodziewamy się, że projekt będzie miał wpływ na wzrost konkurencyjności naszej szkoły na rynku edukacyjnym i przyczyni się do poprawy wyników rekrutacji, podwyższenie prestiżu oraz zapewnienie uczniom udanego startu zawodowego.

 

Koordynator szkolny projektu: Barbara Bauerek-Matloch