Inne szkoły publiczne

 

Zespół Szkół Urszulańskich:

  • Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej
  • Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej

ul. 3 Maja 22
44-200 Rybnik
tel. 32 42 28 750
fax 32 42 38 333
e-mail: sekrlo@wp.pl
strona www: www.urszulanki.rybnik.pl
dyrektor: Małgorzata Dudek

 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej
ul. Tadeusza Kościuszki 54
44-200 Rybnik
tel. 32 42 95 739
tel. 32 42 95 710
e-mail: alorybnik@polsl.pl
strona www: http://www.alorybnik.polsl.pl/
dyrektor: Krzysztof Lazaj