Projekt „Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych.”

 

Realizuje: Zespół Szkół nr 6 w Rybniku

Czas trwania projektu: 01.09.2019-31.08.2021

Budżet projektu: 147 638,88 PLN

Głównym celem projektu jest transfer ciekawych i nowatorskich rozwiązań z zakresu alternatywnych i wspierających metod komunikacji i ich zastosowania w nauczaniu osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zwłaszcza osób z autyzmem lub zespołem Aspergera. Przegląd tych metod, analiza tych metod, ich przydatności, z uwzględnieniem wykorzystania na zajęciach przedmiotów zawodowych i przysposobienia do pracy. Współpraca z cypryjską organizacją ShipCon pozwoli na wyjazd 24 nauczycieli pracujących z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z autyzmem lub zespołem Aspergera na Cypr. Planowany jest udział nauczycieli przedmiotów zawodowych, przysposobienia do pracy oraz doradcy zawodowego w 3 szkoleniach typu job shadowing w placówkach cypryjskich.

Koordynator szkolny projektu - Barbara Bauerek-Matloch