Projekt "O krok dalej..."

Realizuje: Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Czesława Miłosza

 

Czas trwania projektu: 15.11.2016 -14.06.2018

 

Budżet projektu: 205 062,34 zł

 

Realizowany w ramach: PO WER Edukacja szkolna - Mobilność kadry edukacji szkolnej

 

Projekt jest skierowany na dokształcanie kadry pedagogicznej Gimnazjum nr 7.

 

Udział nauczycieli naszej szkoły w kursach i szkoleniach europejskich z pewnością wpłynie na jakość pracy naszej szkoły, na poziom nauczania, zwiększy kompetencje zawodowe nauczycieli zaangażowanych, zwiększy motywację do nauki języków obcych uczniów naszej szkoły oraz na grono pedagogiczne. Z pewnością będzie kładziony większy nacisk na jakość nauczania język. Mamy nadzieję, że uda się zachęcić innych nauczycieli do udziału w podobnych formach doskonalenia.

 

Celami projektu są:

- zaoferowanie uczestnikom doświadczenie szkoleniowe w innym kraju;

- zaangażowanie kadry nauczycielskiej w mobilności między szkołami partnerskimi;

- rozwój wśród nauczycieli umiejętności współpracy między sobą, z rodzinami uczniów oraz ze światem zewnętrznym;

- podnoszenie jakości komunikacji oraz kwalifikacji zawodowych celem odnalezienia wartości wspólnych dotyczących szkoły, rodziców oraz społeczności lokalnej;
-poprawa jakości i zwiększenie wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli;
- poprawa umiejętności i kompetencji uczestników w sektorze nauczania;
- nabycie wiedzy i doświadczeń, wymiany pomysłów dla dobrych praktyk w prowadzeniu lekcji;
- promowanie i wzmocnienie wkładu kształcenia zawodowego w procesie innowacji i wspólnej wiedzy wśród nauczycieli;
- podniesie wśród uczestników językowej i kulturowej wiedzy w perspektywie europejskiej;
- promowanie europejskich wartości o mobilności, wymianie kulturalnej i współpracy między różnymi krajami;
- opracowanie materiałów szkoleniowych dla studentów;
- tworzenia materiałów instruktażowych i gier;
- stworzenie motywacji do nauki dla wszystkich uczniów;
- wypracowanie dla nauczycieli i uczniów obiektywnej metody, aby określić skuteczność zastosowanych technik i metod, dzięki temu można będzie jasno określić, czy uczniowie zdobyli odpowiednie umiejętności i wiedzę;
- poprawa nauczania i kompetencji;
- integracja wymiaru europejskiego do programu nauczania;
- modernizacja programów nauczania;
- zacieśnienie współpracy z partnerami z innych krajów;
- podniesienie jakości projektów międzynarodowych.

 

Koordynator szkolny projektu: Marzena Kuś