Inne

Projekt "Poszerzenie wiedzy o rynku pracy w Polsce i Norwegii"

Realizuje: Zespół Szkół Technicznych

Budżet projektu: 250 616,00 PLN

 

Projekt realizowany w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego Działanie IV - Współpraca Instytucjonalna.

 

Głównym celem projektu jest rozwój zasobów ludzkich poprzez poprawę dostępności usług doradztwa zawodowego.