Inne projekty

 

Projekt „Polska i ukraińska kuchnia jako interakcja kultur”
Realizuje: Zespół Szkół Technicznych w Rybniku
Czas trwania projektu: 1.08.2020 - 24.10.2020
Dofinansowanie: 39 995,95 zł
Realizowany w ramach: Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży z dotacji MEN
Więcej

 

Projekt „Sławni Polacy i Litwini na drodze do niepodległości”
Realizuje: Zespół Szkół Technicznych w Rybniku
Czas trwania projektu: 1.04.2019 - 12.07.2019
Dofinansowanie: 32 743,33 zł
Realizowany w ramach: Polsko-Litewski Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji MEN
Więcej

 

Projekt „Bez granic i bez barier”
Realizuje: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rybniku, Základní škola a Mateřská škola z Ostrawy
Czas trwania projektu: 1.09.2018 - 30.06.2019
Dofinansowanie z EFS: 12 780,10 EUR
Realizowany w ramach: Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, Fundusz Mikroprojektów 2014 – 2020 w Euroregionie Silesia
Więcej

 

Projekt „Niepełnosprawni sprawni sportowo – integracja bez granic”
Realizuje: Zespół Szkół nr 6 w Rybniku
Czas trwania projektu: 20.02.2018 – 31.12.2018
Dofinansowanie z EFS: 18 956,27 EUR
Realizowany w ramach: Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, Fundusz Mikroprojektów 2014 – 2020 w Euroregionie Silesia
Więcej