Projekt "Edukacja XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły i uczniów"

Realizuje: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku

Czas trwania projektu: 01.09.2016 – 30.04.2018

Budżet projektu: 57 117,08 zł

Realizowany w ramach: PO WER Edukacja szkolna - Mobilność kadry edukacji szkolnej

 

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia poprzez podniesienie umiejętności językowych (język włoski) i rozwój umiejętności w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w rzeczywistości szkolnej przez 5 nauczycieli poprzez kształcenie własne i udział w 2-tygodniowym kursie językowym we Włoszech.

Koordynator szkolny projektu: Łukasz Widera