Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Projekt: "Wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia ustawicznego w Rybniku"
Realizuje: Zespół Szkół Technicznych
Budżet projektu: 1 065 173,86

 

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest remont i wyposażenietrzech pracowni na potrzeby kształcenia ustawicznego oraz wykonanie windy na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku. Inwestycja będzie obejmowała zakup robót remontowo-budowlanych oraz wyposażenia, w tym mebli, pomocy dydaktycznych, środków audiowizualnych oraz specjalistycznego sprzętu i oprogramowania zgodnych z aktualnymi technologiami wykorzystywanymi w przemyśle i usługach.

 

W ramach projektu zaplanowane są następujące działania:

  • Utworzenie pracowni górniczej (eksploatacji złóż).
  • Utworzenie pracowni technicznej (samochodowej).
  • Utworzenie pracowni multimedialnej (doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości).
  • Wykonanie windy na terenie budynku ZST.

 

Dofinansowanie uzyskało 14 projektów na 35 złożonych.