Projekt “Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla”

Realizuje: Zespół Szkół Technicznych w Rybniku

Czas trwania projektu: 01.10.2018-30.09.2020

Budżet projektu: 639 197,41 zł

Realizowany w ramach: PO WER Kształcenie i szkolenia zawodowe - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego

Projekt ma na celu:
• wzmocnienie potencjału osobistego i społecznego poprzez udział w poradnictwie międzykulturowym, poradnictwie psychologicznym oraz w spotkaniach z doradcą zawodowym w ramach przygotowania do staży zagranicznych i przez pobyt za granicą.
• wzmocnienie potencjału językowego poprzez poznawanie języka obcego w praktyce.
• wzmocnienie konkurencyjności na rynku pracy poprzez udział w zagranicznych stażach zawodowych - przyszli technicy informatycy nauczą się opracowywania algorytmów według podanych założeń, będących podstawą do samodzielnego wykonywania programów użytkowych, przyszli technicy automatycy będą projektować urządzenia automatyki przemysłowej, technicy pojazdów samochodowych będą wykonywać naprawy pojazdów samochodowych, w tym silnika i skrzyni biegów, sprzęgła, układu hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia, natomiast technicy mechatronicy będą projektować procesy technologiczne produkcji części urządzeń i układów mechatronicznych.
• potwierdzenie nabytych umiejętności certyfikatami Europass;
• nabycie przez kadrę umiejętności zarządzania projektem;
• poznanie kultury kraju docelowego mobilności.

 

Efektem działań projektowych będzie pogłębienie posiadanej wiedzy i udoskonalenie kwalifikacji zawodowych. Staż zagraniczny przygotuje uczniów do pracy w środowisku wielokulturowym, umożliwi wymianę doświadczeń, rozwinie ich umiejętności adaptacyjne oraz podniesie kompetencje społeczne. W celu pełnej kontroli nad efektywnością odbywanego stażu opiekunowie na bieżąco będą przeprowadzać ewaluację działań oraz monitorować uzupełnianie dzienniczków praktyk. Ocena i opinia opiekuna stażu będzie stanowiła formalne podsumowanie zdobytych umiejętności.

 

Koordynator szkolny projektu: Piotr Tokarz