Projekt „Twoje doświadczenie – Twoja przyszłość” („Your experience – your future”)

Realizuje: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Czas trwania projektu: 31.12.2015-30.12.2016

Budżet projektu: 454 617,66 zł

Realizowany w ramach: PO WER Kształcenie i szkolenia zawodowe - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego

 

W projekcie „Twoje doświadczenie – twoja przyszłość” – „Your experience – your future” wzięło udział 39 uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku uczących się w klasach o profilach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa oraz technik logistyk.

 

Od 25.04 do 20.05.2016 uczniowie, którzy pozytywnie przeszli proces rekrutacji odbyli miesięczną praktykę zdobywając nowe umiejętności oraz doskonaląc się w swoich zawodach w przedsiębiorstwach zlokalizowanych w Hiszpanii (Salamanka), Niemczech (Lipsk i Schkeuditz) oraz Wielkiej Brytanii (Plymouth). Grupa uczniów biorąca udział w projekcie miała okazję zdobyć wiedzę oraz doświadczenie od wykwalifikowanych specjalistów w swoich branżach, a także udoskonalić język obcy niezbędny we współpracy międzynarodowej.

 

Głównym celem projektu było umożliwienie zdobycia nowych doświadczeń przez naszych uczniów, dzięki którym stali się bardziej atrakcyjnymi dla potencjalnych pracodawców na lokalnym rynku pracy. Kolejnymi celami było polepszenie znajomości języka danego kraju, zwiększenie poczucia własnej wartości, a także poznanie kultury i mentalności państw, w których odbywały się praktyki.

 

Koordynator szkolny projektu: Maciej Lewandowski

 

POWER3 Anglia

POWER3 Hiszpania