Projekt „Doświadczenie zawodowe bez granic” („Unlimited Vocational Experience”)

Realizuje: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

 

Czas trwania projektu: 22.12.2014 – 21.12.2015

Budżet projektu: 388 009,64 zł

Realizowany w ramach: PO WER Kształcenie i szkolenia zawodowe - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego

 

Projekt był realizowany w ramach projektu systemowego ”Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

 

Projekt "Doświadczenie zawodowe bez granic" („Unlimited Vocational Experience”), obejmował uczniów zawodu: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik ekonomista.

 

Najistotniejszym celem projektu było umożliwienie uczniom zdobycia nowych doświadczeń oraz poszerzenie swojej wiedzy w zakresie studiowanych profili w krajach z dużym doświadczeniem w branży ekonomicznej i gastronomicznej, a także nawiązanie międzynarodowej współpracy oraz poznanie nowej kultury i mentalności.

Miejscem praktyk dla technika żywienia i usług gastronomicznych była Szwecja (Vasteras), gdzie wyjechała grupa 12 uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Rybniku z klas 2 zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych wraz z jednym opiekunem w terminie od 13 kwietnia do 10 maja 2015 roku.

Miejscem praktyk technika ekonomisty była Portugalia (Arcos de Valdevez), gdzie wyjechała grupa 24 uczniów z klasy 3 zawodu technik ekonomista. Praktyki odbywały się również w terminie od 13 kwietnia do 10 maja 2015 roku. Grupa 24 uczniów wyjechała do Portugalii w towarzystwie dwóch opiekunów.

Uczniowie biorący udział w projekcie musieli spełnić warunki narzucone poprzez kryteria naboru (umiejętności językowe – komunikatywna znajomość języka angielskiego: codziennego i zawodowego, bardzo dobre zachowanie oraz wysoka średnia).

Rezultatem praktyk było zdobycie kwalifikacji zawodowych, udoskonalenie umiejętności językowych, rozszerzenie fachowego słownictwa, poznanie nowych kultur oraz nawiązanie współpracy ze szkołami w Szwecji i Portugalii.

Obie grupy tj. grupa ekonomistów oraz grupa gastronomów, otrzymały dokumenty potwierdzające odbycie praktyk zagranicznych w formie międzynarodowego certyfikatu – Europass Mobility.

Koordynator szkolny projektu: Marzena Musiolik-Marzec

 

POWER1 Szwecja

POWER1 Portugalia