Plan sieci publicznych szkół specjalnych

Plan sieci publicznych szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Rybnika prowadzonych przez inne organy prowadzące.

  • Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Piasta 35,
  • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 38 w Zespole Szkolno-Rewalidacyjnym Szkoła Życia w Rybniku, 44-217 Rybnik, ul. Orzepowicka 15a
  • Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku, 44-251 Rybnik, ul. Stanisława Małachowskiego 145,
  • Branżowa Szkoła Specjalna II stopnia w Rybniku w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku, 44-251 Rybnik, ul. Stanisława Małachowskiego 145,
  • IX Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku, 44-251 Rybnik, ul. Stanisława Małachowskiego 145,
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku, 44-251 Rybnik, ul. Stanisława Małachowskiego 145