Szkoły dla dorosłych

 

Zespół Szkół Technicznych
ul. Tadeusza Kościuszki 5
44-200 Rybnik - Śródmieście
tel: 32 42 21 813
fax: 32 43 29 816
e-mail: sekretariat@zstrybnik.pl
strona www: www.zstrybnik.pl
dyrektor: Piotr Tokarz
więcej informacji w tym statut: http://zst.bip.edukacja.rybnik.eu/

 

Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej
ul. Rudzka 13
44-200 Rybnik - Śródmieście
tel: 32 42 22 433
fax: 32 42 22 433
e-mail: sekretariat@rcez.pl
strona www: www.rcez.pl
dyrektor: Dorota Chrószcz
więcej informacji w tym statut: http://rcez.bip.edukacja.rybnik.eu/