Program "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme)

uspcz logoUczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidziany na lata 2007-2013.
W programie kontynuowane są działania prowadzone wcześniej w programach SOCRATES, Leonardo da Vinci, Jean Monnet, e-Learning i European Language Label.
Celem programu jest rozwój różnych form uczenia się przez całe życie poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących.
Program ma się przyczynić do podnoszenia jakości i zwiększenia atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie.
W skład programu "Uczenie się przez całe życie" wchodzą cztery programy sektorowe (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig oraz program międzysektorowy i program Jean Monnet.

Leonardo da Vinci

Tytuł projektu: Conquer the world by getting experience - Zdobądź świat przez doświadczenie
Realizuje: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku
Czas realizacji działania: 03.12.2012 r. - 20.12.2013 r.
Finansowanie działania: 67 835,00 EUR

 

Tytuł projektu: Disabled Individuals' success stories are bringing life in education of disabled youngs
Realizuje: Zespół Szkół nr 6 w Rybniku
Czas realizacji działania: 01.08.2012 - 31.07.2014
Finansowanie działania: 15 000,00 EUR

Tytuł projektu: Enterprising - Citizens, Employees and New Venturers
Realizuje: Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Rybniku
Czas realizacji działania: 01.08.2012 - 31.07.2014
Finansowanie działania: 22 000,00 EUR

Tytuł projektu: Nowoczesna praktyka rybnickich uczniów
Realizuje: Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
Czas realizacji działania: 01.09.2012 - 31.07.2013
Finansowanie działania: 34 732,00 EUR

Tytuł projektu: Hotelarstwo po obu stronach Pirenejów
Realizuje: Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Rybniku
Czas realizacji działania: 29.08.2011 - 28.02.2012
Finansowanie działania: 105 468,00 EUR
Więcej

Tytuł projektu: Disabled people in the living world. To hand.
Realizuje: Zespół Szkół Specjalnych w Rybniku
Czas realizacji działania : 01.08.2008 - 31.07.2010
Finansowanie działania: 25 000 EUR
Więcej

Tytuł projektu: "Być hotelarzem w Saragossie i nie tylko". Praktyki zawodowe
Realizuje: Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Rybniku
Czas realizacji działania : 02.11.2009 - 31.08.2010
Finansowanie działania: 91 404, 00 EUR


COMENIUS REGIO

Tytuł projektu:  Imaginative teachers. Motivation and activation of students with specjal needs.
Realizuje: Miasto Rybnik w partnerstwie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym i Stowarzyszeniem na rzecz wspomagania osób niepełnosprawnych i ich otoczenia "Razem"
Czas realizacji działania: 1 sierpnia 2013 - 31 lipca 2015

Finansowanie działania: 45 000 EUR

 


COMENIUS

RUNDA SELEKCYJNA 2013

Tytuł projektu: Frendship of Dances
Realizuje: Szkoła Podstawowa nr 13 w Rybniku
Czas realizacji działania: 1 sierpnia 2013 - 31 lipca 2015
Finansowanie działania: 15 000 EUR

Tytuł projektu: Discovering traditional tales all around Europe
Realizuje: Szkoła Podstawowa nr 35 w Rybniku
Czas realizacji działania: 1 sierpnia 2013 - 31 lipca 2015
Finansowanie działania: 20 000 EUR

 

Tytuł projektu: Precise evaluation - fair intervention
Realizuje: Specjalny Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rybniku
Czas realizacji działania: 1 sierpnia 2013 - 31 lipca 2015
Finansowanie działania: 20 000 EUR

 

Tytuł projektu: Karel - Autonomus Robot for Enhancing Learning
Realizuje: Zespół Szkół Technicznych w Rybniku - Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica
Czas realizacji działania: 1 sierpnia 2013 - 31 lipca 2015
Finansowanie działania: 20 000 EUR

 

Tytuł projektu: Discovering traditional tales all around Europe
Realizuje: Szkoła Podstawowa nr 35 w Rybniku
Czas realizacji działania: 1 sierpnia 2013 - 31 lipca 2015
Finansowanie działania: 20 000 EUR

 


RUNDA SELEKCYJNA 2012

Tytuł projektu: A common path to adulthood
Realizuje: Szkoła Podstawowa nr 1 w Rybniku
Czas realizacji działania: 1 sierpnia 2012 - 31 lipca 2014
Finansowanie działania: 15 000 EUR

 

Tytuł projektu: Fiestas, festivals and friendship
Realizuje: Szkoła Podstawowa nr 2 w Rybniku
Czas realizacji działania: 1 sierpnia 2012 - 31 lipca 2014
Finansowanie działania: 20 000 EUR

 

Tytuł projektu: Bringing up "Global Citizens"
Realizuje: Szkoła Podstawowa nr 3 w Rybniku
Czas realizacji działania: 1 sierpnia 2012 - 31 lipca 2014
Finansowanie działania: 20 000 EUR

 

Tytuł projektu: Money - money - coins tell stories
Realizuje: Szkoła Podstawowa nr 22 w Rybniku
Czas realizacji działania: 1 sierpnia 2012 - 31 lipca 2014
Finansowanie działania: 20 000 EUR

 

Tytuł projektu: Building a bridge of communiction through ICT and English
Realizuje: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Rybniku
Czas realizacji działania: 1 sierpnia 2012 - 31 lipca 2014
Finansowanie działania: 20 000 EUR

 

Tytuł projektu: Europe in motion
Realizuje:  Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w Rybniku
Czas realizacji działania: 1 sierpnia 2012 - 31 lipca 2014
Finansowanie działania: 20 000 EUR

 

Tytuł projektu: Doors to Europe
Realizuje: Gimnazjum nr 2 w Rybniku
Czas realizacji działania: 1 sierpnia 2012 - 31 lipca 2014
Finansowanie działania: 20 000 EUR

 

Tytuł projektu: Jour par jour
Realizuje: Gimnazjum nr 7 w Rybniku
Czas realizacji działania: 1 sierpnia 2012 - 31 lipca 2014
Finansowanie działania: 20 000 EUR

 

Tytuł projektu: Let's play our play
Realizuje: Gimnazjum nr 12 w Rybniku
Czas realizacji działania: 1 sierpnia 2012 - 31 lipca 2014
Finansowanie działania: 20 000 EUR

 

Tytuł projektu: Pleased to meet EU
Realizuje: Zespół Szkół nr 2 - Gimnazjum nr 18 w Rybniku
Czas realizacji działania: 1 sierpnia 2012 - 31 lipca 2014
Finansowanie działania: 15 000 EUR

 

Tytuł projektu: Young entrepreneurs - step by step
Realizuje: Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Rybniku
Czas realizacji działania: 1 sierpnia 2012 - 31 lipca 2014
Finansowanie działania: 20 000 EUR

 

Tytuł projektu: Diversity and inclusion in sporting activities
Realizuje: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rybniku
Czas realizacji działania: 1 sierpnia 2012 - 31 lipca 2014
Finansowanie działania: 20 000 EUR


RUNDA SELEKCYJNA 2011

Tytuł projektu: European children design their toys
Realizuje: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 w Rybniku
Czas realizacji działania: 1 sierpnia 2011 - 31 lipca 2013
Finansowanie działania: 15 000 EUR

Tytuł projektu: Travel Broadens the Mind. Let's Travel Together!
Realizuje: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Rybniku
Czas realizacji działania: 1 sierpnia 2011 - 31 lipca 2013
Finansowanie działania: 20 000 EUR


RUNDA SELEKCYJNA 2010

Tytuł projektu: A Word of Tales
Realizuje: Szkoła Podstawowa nr 11 w Rybniku
Czas realizacji działania: 1 sierpnia 2010 - 31 lipca 2012
Finansowanie działania: 15 000 EUR

 

Tytuł projektu: World is screaming silently
Realizuje: Szkoła Podstawowa nr 13
Czas realizacji działania: 1 sierpnia 2010 - 31 lipca 2012
Finansowanie działania: 10 000 EUR

 

Tytuł projektu: Search, share and achieve - Unity Makes Dreams Come True
Realizuje: Szkoła Podstawowa nr 22 w Rybniku
Czas realizacji działania: 1 sierpnia 2010 - 31 lipca 2012
Finansowanie działania: 15 000 EUR

 

Tytuł projektu: Building bridges between cultures
Realizuje: Szkoła Podstawowa nr 35 w Rybniku
Czas realizacji działania: 1 sierpnia 2010 - 31 lipca 2012
Finansowanie działania: 20 000 EUR

 

Tytuł projektu: Children of Europe
Realizuje: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rybniku
Czas realizacji działania: 1 sierpnia 2010 - 31 lipca 2012
Finansowanie działania: 15 000 EUR

 

Tytuł projektu: European children on the same stage
Realizuje: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Rybniku
Czas realizacji działania: 1 sierpnia 2010 - 31 lipca 2012
Finansowanie działania: 20 000 EUR

 

Tytuł projektu: Notre petite patrie - une fenetre sur le monde
Realizuje: Gimnazjum nr 7 w Rybniku
Czas realizacji działania: 1 sierpnia 2010 - 31 lipca 2012
Finansowanie działania: 20 000 EUR

 

Tytuł projektu: Fit for jobs in Europe
Realizuje: Gimnazjum nr 10 w Rybniku
Czas realizacji działania: 1 sierpnia 2010 - 31 lipca 2012
Finansowanie działania: 20 000 EUR

 

Tytuł projektu: Concepts for a Successful Self-Organised Learning
Realizuje: Zeszpół Szkół nr 2 w Rybniku
Czas realizacji działania: 1 sierpnia 2010 - 31 lipca 2012
Finansowanie działania: 15 000 EUR

 

Tytuł projektu: Architecture - a tool for "Building" European awareness in a multicultural society
Realizuje: Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
Czas realizacji działania: 1 sierpnia 2010 - 31 lipca 2012
Finansowanie działania: 15 000 EUR

 


RUNDA SELEKCYJNA 2009

Tytuł projektu: The European food passport project
Realizuje: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku
Czas realizacji działania: 1 sierpnia 2009 - 31 lipca 2011
Finansowanie działania: 15 000 EUR

Tytuł projektu: Nasza Europejska Gazeta
Realizuje: Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku
Czas realizacji działania: 1 sierpnia 2009 - 31 lipca 2011
Finansowanie działania: 24 000 EUR
Więcej

Tytuł projektu: Przewodnik przyjaźni
Realizuje: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 w Rybniku
Czas realizacji działania: 1 sierpnia 2009 - 31 lipca 2011
Finansowanie działania: 24 000 EUR
Więcej

Tytuł projektu: Ecology around us
Realizuje: Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rybniku
Czas realizacji działania: 1 sierpnia 2009 - 31 lipca 2011
Finansowanie działania: 24 000 EUR
Więcej

Tytuł projektu: Żyjmy zdrowo!
Realizuje: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3
Czas realizacji działania: 1 sierpnia 2009 - 31 lipca 2011
Finansowanie działania: 24 000 EUR

Tytuł projektu: Tożsamość Europejczyka - czyli jak wzmacniać poczucie przynalezności do wspólnoty europejskiej
Realizuje: IV Liceum Ogólnokształcące w Rybniku
Czas realizacji działania: 1 sierpnia 2009 - 31 lipca 2011
Finansowanie działania: 24 000 EUR

Tytuł projektu: My school life - Your school life
Realizuje: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rybniku
Czas realizacji działania: 1 sierpnia 2009 - 31 lipca 2011
Finansowanie działania: 24 000 EUR

Tytuł projektu: Uczę się działając, żyjąc pracuję
Realizuje: Specjalny Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rybniku
Czas realizacji działania: 1 sierpnia 2009 - 31 lipca 2011
Finansowanie działania: 24 000 EUR


RUNDA SELEKCYJNA 2008

Tytuł projektu: Różnorodność oznacza brak nudy
Realizuje: Szkoła Podstawowa Nr 22 w Rybniku
Czas realizacji działania : 07.08.2008 do 31.07.2010
Finansowanie działania: 16 000 EUR
Więcej

Tytuł projektu: PRAWO DO BYCIA OBYWATELEM ZIEMI. Bogactwa naturalne dla bezpiecznego rozwoju.
Realizuje: Gimnazjum nr 1 w Rybniku
Czas realizacji działania : 07.08.2008 do 31.07.2010
Finansowanie działania: 24 000 EUR
Więcej

Tytuł projektu: ESCAPE Educational Sporting Challenge
Realizuje: Gimnazjum nr 2 w Rybniku
Czas realizacji działania : 07.08.2008 - 31.07.2010
Finansowanie działania:  16 000 EUR

Tytuł projektu: E-ABC: alafabetyczny przewodnik po kulturze bułgarskiej, polskiej, portugalskiej i włoskiej
Realizuje: IV Liceum Ogólnokształcące w Rybniku
Czas realizacji działania : 07.08.2008 - 31.07.2010
Finansowanie działania:  24 000 EUR


RUNDA SELEKCYJNA 2007

Tytuł projektu: The Rainbow Project
Realizuje: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rybniku
Czas realizacji działania : 01.10.2007 do 31.07.2009
Finansowanie działania 16 000 EUR
Więcej

Tytuł projektu: NASZ REGION - OTWARTA KSIĄŻKA
Realizuje: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rybniku
Czas realizacji działania : 01.10.2007 do 31.07.2009
Finansowanie działania 16 000 EUR

Tytuł projektu: TRAVELING TALES
Realizuje: Szkoła Podstawowa Nr 11 w Rybniku
Czas realizacji działania : 01.10.2007 do 31.07.2009
Finansowanie działania: 16 000 EUR
Więcej

Tytuł projektu: SZKOŁA -LEPSZE I BEZPIECZNIEJSZE MIEJSCE DLA NASZYCH DZIECI
Realizuje: Szkoła Podstawowa Nr 18 w Rybniku
Czas realizacji działania : 01.10.2007 do 31.07.2009
Finansowanie działania: 16 000 EUR
Więcej

Tytuł projektu: SOS DLA MATEMATYKI
Realizuje: Gimnazjum  Nr  5  w Rybniku
Czas realizacji działania : 01.10.2007 do 31.07.2009
Finansowanie działania: 16 000 EUR
Więcej

Tytuł projektu: POZNAĆ, ŻEBY CHRONIĆ
Realizuje: Gimnazjum Nr 7 w Rybniku
Czas realizacji działania : 01.10.2007 do 31.07.2009
Finansowanie działania:  16 000 EUR

Tytuł projektu: FAUNA I FLORA. Narzędzia ICT....
Realizuje: Zespół Szkół Nr 4 - VI LO w Rybniku
Czas realizacji działania : 01.10.2007 do 31.07.2009
Finansowanie działania:  16 000 EUR
Więcej

Tytuł projektu: SPOTKAJMY SIĘ W EUROPIE
Realizuje: Zespół Szkół nr 3 - G VI  w Rybniku
Czas realizacji działania : 01.10.2007 do 31.07.2009
Finansowanie działania: 16 000 EUR
Więcej

Tytuł projektu: TY I JA W ŚRODOWISKU
Realizuje: Zespół Szkół Specjalnych w Rybniku
Czas realizacji działania : 01.10.2007 do 31.07.2009
Finansowanie działania: 16 000 EUR
Więcej

Tytuł projektu: JEDNO SŁOŃCE - JEDNA WSPÓLNOTA
Realizuje: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Rybniku
Czas realizacji działania : 01.10.2007 do 31.07.2009
Finansowanie działania: 16 000 EUR
Więcej