Szkoły i placówki niepubliczne

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych prowadzona przez Prezydenta Miasta Rybnika zgodnie z art. 168 ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 - j.t.)

stan na 02.01.2023 r.

 

 

L.p.

Nazwa szkoły/placówki

typ szkoły/placówki

Adres szkoły lub placówki/ miejsce prowadzenia zajęć

Miejsce prowadzenia zajęć w innych lokalizacjach

1 Centrum Kształcenia Zawodowego "Cech Rybnik" niepubliczne centrum kształcenia zawodowego ul. Wysoka 15/17, Rybnik
2 Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jerzego Kukuczki w Rybniku niepubliczna szkoła podstawowa ul. Świętego Józefa 30, 44-217 Rybnik
3 Ośrodek Szkoleniowy Helios niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego ul. Powstańców Śląskich 16a, Rybnik
4 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Centrum Kształcenia Zawodowego w Rybniku niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego ul. Klasztorna 14, Rybnik
5 Homosum Ośrodek Psychoedukacji - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna ul. Św. Antoniego 10, Rybnik
6 Niepubliczne Przedszkole Językowe Bim Bom niepubliczne przedszkole ul. Kuźnicka 10, Rybnik
7 Ośrodek Szkolenia "KURSOR" niepubliczne centrum kształcenia zawodowego ul. Świerklańska 42, Rybnik
8 Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Rybniku niepubliczna szkoła policealna ul. Jankowicka 2, 44-200 Rybnik
9 Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Rybniku niepubliczna szkoła policealna ul. Jankowicka 2, 44-200 Rybnik
10 Szkoła Policealna Kosmetyki "Żak" w Rybniku niepubliczna szkoła policealna ul. Jankowicka 2, 44-200 Rybnik
11 Ośrodek Kształcenia Ustawicznego przy Izbie Rzemieślniczej w Rybniku niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego ul. 3 Maja 18, Rybnik
12 "Britannia" Katarzyna Couchman niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego ul. Tadeusza Kościuszki 54, 44-200 Rybnik
13 Centrum Doradztwa i Kształcenia Kadr niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego ul. Gwarków 14, Rybnik
14 Branżowa Szkoła I Stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku niepubliczna szkoła branżowa I stopnia ul. 3 Maja 18, 44-200 Rybnik
15 Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Montessori "Bajtuś" niepubliczne przedszkole ul. Ogrodowskiego 22a, Rybnik
16 Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Kadr - PPUH KOLINSTAL niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego ul. Przemysłowa 3, Rybnik
17 Instruktor Ośrodek Szkolenia Leszek Misala niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego ul. Szybowcowa 47, Rybnik
18 Ośrodek Szkoleniowy "EXIM" niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego ul. Wodzisławska 123, Rybnik
19 Ośrodek Szkoleniowy "VADEMECUM" niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego ul. Prosta 133D, Rybnik
20 Branżowa Szkoła I Stopnia w Rybniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach niepubliczna szkoła branżowa I stopnia ul. Klasztorna 14, Rybnik
21 Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Rybniku niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego ul. Jankowicka 2, 44-200 Rybnik
22 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" niepubliczne czteroletnie liceum ogólnokształcące ul. Jankowicka 2, 44-200 Rybnik
23 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna ul. Gwarków 14, Rybnik
24 TEB Edukacja Studium Kształcenia Praktycznego niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego ul. Korfantego 6, 44-200 Rybnik ul. Rynek 5, 44-200 Rybnik
ul. Rynkowa 5, 44-200 Rybnik
25 Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Szkoleniowy Edukator niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego Rynek 15, Rybnik
26 Centrum Szkoleniowo-Badawcze Amber Academy - Prywatna Szkoła Grzegorz Ambroży niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego ul. Piownik 3, 44-217 Rybnik
27 Niepubliczna Placówka Artystyczna Centrum Edukacji Dariusz Kempny niepubliczna placówka artystyczna ul. Św. Antoniego 10, Rybnik
28 Technikum Informatyczne w Rybniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach niepubliczne pięcioletnie technikum ul. Klasztorna 14, 44-200 Rybnik
29 Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Rybniku niepubliczna szkoła policealna ul. Korfantego 6, 44-200 Rybnik ul. Rynek 5, 44-200 Rybnik
ul. Rynkowa 5, 44-200 Rybnik
30 Punkt Przedszkolny Montessori Bajtuś niepubliczny punkt przedszkolny ul. Mikołowska 52, Rybnik
31 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Muzyczna Kraina" niepubliczny punkt przedszkolny ul. Powstańców Śląskich 27, Rybnik
32 Przedszkole Niepubliczne "Radosna Chatka" niepubliczne przedszkole ul. Nacyńska 5, Rybnik
33 Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Montessori Kajtuś niepubliczne przedszkole ul. Św. Józefa 64, Rybnik
34 Technikum TEB Edukacja niepubliczne pięcioletnie technikum ul. Korfantego 6, 44-200 Rybnik ul. Rynkowa 5, 44-200 Rybnik
35 Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Rybniku niepubliczna szkoła policealna ul. Jankowicka 2, 44-200 Rybnik
36 Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Rybniku niepubliczna szkoła policealna ul. Jankowicka 2, 44-200 Rybnik
37 Niepubliczne Przedszkole "Domino" w Rybniku niepubliczne przedszkole ul. Mikołowska 32, Rybnik
38 Liceum Ogólnokształcące w Rybniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach niepubliczne czteroletnie liceum ogólnokształcące dla młodzieży ul. Klasztorna 14, Rybnik
39 Punkt Przedszkolny "Bajkowe Pięterko" niepubliczny punkt przedszkolny ul. Władysława Broniewskiego 23, Rybnik
40 Prywatna Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa niepubliczna szkoła podstawowa ul. Tadeusza Kościuszki 54,
44-200 Rybnik
41 Terapeutyczny Punkt Przedszkolny przy Centrum Neuroterapii niepubliczny punkt przedszkolny ul. Jana Kilińskiego 33A, 44-200 Rybnik
42 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "SZANSA" niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna ul. Ogrodowskiego 22a, 44-203 Rybnik ul. Energetyków 83, 44-200 Rybnik
43 Ośrodek Szkoleń GLOCK niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego ul. Rudzka 13, budynek C, 44-200 Rybnik
44 Centrum Kształcenia ATForum niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego ul. Rudzka 14A, 44-200 Rybnik
45 Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczna Kraina" niepubliczne przedszkole specjalne ul. Dworek 12B, Rybnik
46 Branżowa Szkoła II Stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku niepubliczna dwuletnia branżowa szkoła II stopnia ul. 3 Maja 18, 44-200 Rybnik
47 Centrum Edukacyjne Wojnar niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego ul. Tadeusza Kościuszki 54, 44-200 Rybnik
48 Polskie Centrum Szkoleniowe niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego ul. Jankowicka 23/25, 44-200 Rybnik
49 Centrum Kształcenia Zawodowego "Juliusz" w Rybniku niepubliczne centrum kształcenia zawodowego ul. 3 Maja 18, 44-200 Rybnik
50 Niepubliczna Placówka Oświatowa - Szkoła Emocji niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego ul. 3 Maja 18, 44-200 Rybnik
51 Niepubliczne Przedszkole Małych Talentów niepubliczne przedszkole ul. Żorska 335, 44-251 Rybnik
52 Szkoła Policealna Śląskie Centrum Edukacji Medycznej w Rybniku niepubliczna szkoła policealna ul. Cmentarna 1, 44-200 Rybnik
53 Szkoła Policealna FUTURE w Rybniku niepubliczna szkoła policealna ul. Jankowicka 23/25, 44-200 Rybnik
54 Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja w Rybniku (rozpoczęcie działalności 01.09.2023 r.) niepubliczne czteroletnie liceum ogólnokształcące dla młodzieży ul. Korfantego 6, 44-200 Rybnik ul. Rynkowa 5 44-200 Rybnik
55 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna MAGNOLIA niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna ul. Magnolii 25, 44-207 Rybnik