Szkoły i placówki niepubliczne

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych prowadzona przez Prezydenta Miasta Rybnika zgodnie z art. 168 ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 - j.t.)

stan na 28.12.2021 r.

L.p.

Nazwa szkoły/placówki

typ szkoły/placówki

Adres szkoły lub placówki/

miejsce prowadzenia zajęć

Miejsce prowadzenia zajęć w innych lokalizacjach

1 Centrum Kształcenia Zawodowego "Cech Rybnik" niepubliczne centrum kształcenia zawodowego ul. Wysoka 15/17, Rybnik
2 Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jerzego Kukuczki w Rybniku niepubliczna szkoła podstawowa ul. Świętego Józefa 30, 44-217 Rybnik
3 Ośrodek Szkoleniowy Helios niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego ul. Powstańców Śląskich 16a, Rybnik
4 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Centrum Kształcenia Zawodowego w Rybniku niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego ul. Klasztorna 14, Rybnik
5 Homosum Ośrodek Psychoedukacji - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna ul. Św. Antoniego 10, Rybnik
6 Niepubliczne Przedszkole Językowe Bim Bom niepubliczne przedszkole ul. Kuźnicka 10, Rybnik
7 Ośrodek Szkolenia "KURSOR" niepubliczne centrum kształcenia zawodowego ul. Świerklańska 42, Rybnik
8 Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Rybniku niepubliczna szkoła policealna ul. Jankowicka 2, 44-200 Rybnik
9 Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Rybniku niepubliczna szkoła policealna ul. Jankowicka 2, 44-200 Rybnik
10 Szkoła Policealna Kosmetyki "Żak" w Rybniku niepubliczna szkoła policealna ul. Jankowicka 2, 44-200 Rybnik
11 Policealna Szkoła TEB Edukacja w Rybniku niepubliczna szkoła policealna ul. Korfantego 6, 44-200 Rybnik ul. Rynek 5, 44-200 Rybnik
ul. Rynkowa 5, 44-200 Rybnik
12 Ośrodek Kształcenia Ustawicznego przy Izbie Rzemieślniczej w Rybniku niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego ul. 3 Maja 18, Rybnik
13 "Britannia" Katarzyna Couchman niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego ul. Tadeusza Kościuszki 54, 44-200 Rybnik
14 Centrum Doradztwa i Kształcenia Kadr niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego ul. Gwarków 14, Rybnik
15 Branżowa Szkoła I Stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku niepubliczna szkoła branżowa I stopnia ul. 3 Maja 18, 44-200 Rybnik
16 Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Montessori "Bajtuś" niepubliczne przedszkole ul. Ogrodowskiego 22a, Rybnik
17 Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Kadr - PPUH KOLINSTAL niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego ul. Przemysłowa 3, Rybnik
18 Instruktor Ośrodek Szkolenia Leszek Misala niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego ul. Szybowcowa 47, Rybnik
19 Ośrodek Szkoleniowy "EXIM" niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego ul. Wodzisławska 123, Rybnik
20 Ośrodek Szkoleniowy "VADEMECUM" niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego ul. Prosta 133D, Rybnik
21 Branżowa Szkoła I Stopnia w Rybniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach niepubliczna szkoła branżowa I stopnia ul. Klasztorna 14, Rybnik
22 Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Rybniku niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego ul. Jankowicka 2, 44-200 Rybnik
23 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" niepubliczne czteroletnie liceum ogólnokształcące ul. Jankowicka 2, 44-200 Rybnik
24 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna ul. Gwarków 14, Rybnik
25 TEB Edukacja Studium Kształcenia Praktycznego niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego ul. Korfantego 6, 44-200 Rybnik ul. Rynek 5, 44-200 Rybnik
ul. Rynkowa 5, 44-200 Rybnik
26 Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Szkoleniowy Edukator niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego Rynek 15, Rybnik
27 Centrum Szkoleniowo-Badawcze Amber Academy - Prywatna Szkoła Grzegorz Ambroży niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego ul. Piownik 3, 44-217 Rybnik
28 Niepubliczna Placówka Artystyczna Centrum Edukacji Dariusz Kempny niepubliczna placówka artystyczna ul. Św. Antoniego 10, Rybnik
29 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Copernicus" niepubliczne czteroletnie liceum ogólnokształcące ul. Kościelna 4, 44-200 Rybnik ul. Kościuszki 54, ul. Mikołowska 4, ul. 3 Maja 18
30 Szkoła Policealna "Copernicus" w Rybniku niepubliczna szkoła policealna ul. Kościelna 4, 44-200 Rybnik ul. Kościuszki 54, ul. Mikołowska 4, ul. 3 Maja 18
31 Technikum Informatyczne w Rybniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach niepubliczne pięcioletnie technikum ul. Klasztorna 14, 44-200 Rybnik
32 Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Rybniku niepubliczna szkoła policealna ul. Korfantego 6, 44-200 Rybnik ul. Rynek 5, 44-200 Rybnik
ul. Rynkowa 5, 44-200 Rybnik
33 Punkt Przedszkolny Montessori Bajtuś niepubliczny punkt przedszkolny ul. Mikołowska 52, Rybnik
34 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Muzyczna Kraina" niepubliczny punkt przedszkolny ul. Powstańców Śląskich 27, Rybnik
35 Przedszkole Niepubliczne "Radosna Chatka" niepubliczne przedszkole ul. Nacyńska 5, Rybnik
36 Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Montessori Kajtuś niepubliczne przedszkole ul. Św. Józefa 64, Rybnik
37 "Kinder Klub" Niepubliczny Punkt Przedszkolny niepubliczny punkt przedszkolny os. Południe 56, Rybnik
38 Technikum TEB Edukacja niepubliczne pięcioletnie technikum ul. Korfantego 6, 44-200 Rybnik ul. Rynkowa 5, 44-200 Rybnik
39 Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Rybniku niepubliczna szkoła policealna ul. Jankowicka 2, 44-200 Rybnik
40 Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Rybniku niepubliczna szkoła policealna ul. Jankowicka 2, 44-200 Rybnik
41 Niepubliczne Przedszkole "Domino" w Rybniku niepubliczne przedszkole ul. Mikołowska 32, Rybnik
42 Liceum Ogólnokształcące w Rybniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach niepubliczne czteroletnie liceum ogólnokształcące dla młodzieży ul. Klasztorna 14, Rybnik
43 Punkt Przedszkolny "Bajkowe Pięterko" niepubliczny punkt przedszkolny ul. Władysława Broniewskiego 23, Rybnik
44 Prywatna Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa niepubliczna szkoła podstawowa ul. Tadeusza Kościuszki 54,
44-200 Rybnik
45 Terapeutyczny Punkt Przedszkolny przy Centrum Neuroterapii niepubliczny punkt przedszkolny ul. Jana Kilińskiego 33A, 44-200 Rybnik
46 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "SZANSA" niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna ul. Ogrodowskiego 22a, 44-203 Rybnik ul. Energetyków 83, 44-200 Rybnik
47 Ośrodek Szkoleń GLOCK niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego ul. Rudzka 13, budynek C, 44-200 Rybnik
48 Centrum Kształcenia ATForum niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego ul. Rudzka 14A, 44-200 Rybnik
49 Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Rybniku niepubliczne czteroletnie liceum ogólnokształcące dla młodzieży ul. Władysława Broniewskiego 23 44-217 Rybnik
50 Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczna Kraina" niepubliczne przedszkole specjalne ul. Dworek 12B, Rybnik
51 Branżowa Szkoła II Stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku niepubliczna dwuletnia branżowa szkoła II stopnia ul. 3 Maja 18, 44-200 Rybnik
52 Centrum Edukacyjne Wojnar niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego ul. Tadeusza Kościuszki 54, 44-200 Rybnik
53 Polskie Centrum Szkoleniowe niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego ul. Jankowicka 23/25, 44-200 Rybnik
54 Centrum Kształcenia Zawodowego "Juliusz" w Rybniku niepubliczne centrum kształcenia zawodowego ul. 3 Maja 18, 44-200 Rybnik
55 Niepubliczna Placówka Oświatowa - Szkoła Emocji niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego ul. 3 Maja 18, 44-200 Rybnik
56 Niepubliczne Przedszkole Małych Talentów niepubliczne przedszkole ul. Żorska 335, 44-251 Rybnik
57 Szkoła Policealna Śląskie Centrum Edukacji Medycznej w Rybniku niepubliczna szkoła policealna ul. Cmentarna 1, 44-200 Rybnik
58 Szkoła Policealna FUTURE w Rybniku niepubliczna szkoła policealna ul. Jankowicka 23/25, 44-200 Rybnik