Miejscowe prawo oświatowe

Uchwały Rady Miasta Rybnika i Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rybnika

 

Skan Protokołu nr 14 (dokument z podpisami) (pdf, 498 KB)

 

Skan Protokołu nr 13 (dokument z podpisami) (pdf, 2 MB)

 

Skan Protokołu nr 12 (dokument z podpisami) (pdf, 87 KB)

 

Skan Protokołu nr 11 (dokument z podpisami) (pdf, 301 KB)

 

Skan Protokołu nr 10 (dokument z podpisami) (pdf, 456 KB)

 

Skan Protokołu nr 9 (dokument z podpisami) (pdf, 359 KB)

 

 

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (pdf, 218 KB)