Projekt „Zdobywamy doświadczenie na międzynarodowej arenie – praktyki zawodowe w Hiszpanii i Francji”

Realizuje: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Czas trwania projektu: 1.10.2019 -31.12.2020

Budżet projektu: 357 020,70 PLN

Projekt "Zdobywamy doświadczenie na międzynarodowej arenie - praktyki zawodowe w Hiszpanii iFrancji i " jest projektem Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku. Do zrealizowania tegoprojektu wybraliśmy trzech partnerów, z dwoma współpracujemy już od lat, możemy zawsze na nich liczyć, a współpraca przebiega bez zarzutu. Są to Szkoła Hotelarska TOPI w Saragossie w Hiszpanii i Liceum Hotelarskie w Mazamet we Francji. W tym projekcie po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na współpracę ze szkołą Carlos V z Sewilli. Każda z organizacji przyjmująca naszych praktykantów posiada własne metody pracy, bardzo ciekawe i skuteczne. Na podstawie doświadczeń z poprzednich projektów wiemy już, że w obu wymienionych wyżej krajach praktyki naszych uczniów są realizowane zawsze na wysokim poziomie, w dobrych hotelach i restauracjach. Młodzież ma możliwość pracy na specjalistycznym sprzęcie. Umiejętności gastronomiczne zdobyte podczas praktyk w restauracji Szkoły Hotelarskiej TOPI , restauracjach francuskich regionu Midi-Pyrénées oraz dużych przedsiębiorstwach logistycznych Sewilli w znacznym stopniu rozwijają umiejętności i kwalifikacje naszych uczniów. Szkoły, z którymi współpracujemy w Hiszpanii i Francji kładą duży nacisk na kreatywność. Nauczyciele inspirują uczniów do poszukiwania nowych, interesujących połączeń smakowych czy estetycznych. W projekcie będą brały udział trzy grupy uczestników z klas trzecich technikum. Pierwsza grupa 8-osobowa składająca się z 8 techników żywienia i usług gastronomicznych pojedzie na swoje praktyki do Saragossy w Hiszpanii, druga 5-osobowa składająca się z hotelarzy i techników żywienia i usług
gastronomicznych do Mazamet we Francji, a trzecia - 12 hotelarzy i 5 techników logistyków do Sewilli. Uczniowie ci pochodzą z małych miejscowości. Wyjazd na praktyki zagraniczne stanowi dla nich dużą szansę poznania innego sposobu pracy, otwarcia na inną kulturę czy doskonalenia znajomości języka obcego. Ponieważ nasi uczniowie swoje kwalifikacje będą zdobywać w środowisku obcojęzycznym, duży nacisk położyliśmy na przygotowanie językowe, które naszym zdaniem jest kluczowe dla osiągnięcia założonych celów, szczególnie w przypadku języka hiszpańskiego i języka francuskiego, które realizowane są w naszej szkole w wymiarze jednej czy dwóch godzin tygodniowo. Po zakończeniu kursu uczniowie będą zobowiązani do napisania testu w celu ewaluacji ich przygotowania językowego. Dodatkowo grupa wyjeżdżająca do Sewilli będzie uczestniczyła w kursie językowym zorganizowanym przez szkołę Carlos V. Uczniowie będą uczestniczyli też w przygotowaniu kulturowym i pedagogicznym.
Organizacja wysyłająca zapewnia uczestnikom zorganizowanie podróży, wykupienie ubezpieczenia, a organizacja przyjmująca zapewnia stanowiska pracy, zakwaterowanie i transport na terenie swojego kraju. Z wszystkimi uczestnikami zostaną podpisane umowy oraz program praktyk.
Ocenę zdobytych umiejętności dokonamy za pomocą punktów ECVET. W związku z tym podczas praktyk uczestnicy zostaną ocenieni na podstawie przygotowanych wcześniej kart oceny, zawierających konkretne umiejętności podlegające ocenie dla danego zawodu Po skończonej praktyce zostanie zorganizowana prezentacja umiejętności stażystów, w trakcie której komisja oceni czy każdy z uczestników zdobył przewidziane w projekcie kwalifikacje. W skład komisji wejdą dyrektorzy szkół, opiekunowie praktyk i opiekunowie z Polski. Ewaluacja nabytych umiejętności będzie również odbywała się w trakcie trwania całej praktyki na podstawie obserwacji i dzienniczków praktyk potwierdzających nabycie poszczególnych elementów kwalifikacji.
Kolejnym celem naszego projektu jest doskonalenie znajomości języków obcych (francuskiego, hiszpańskiego, angielskiego) i poszerzenie ich znajomości o słownictwo profesjonalne związane z konkretnym zawodem. Duży nacisk kładziemy także na poznanie kultury i historii obu krajów i życia ich mieszkańców.
Celem projektu jest również ogólny rozwój jego uczestników, umiejętność radzenia sobie w środowisku obcojęzycznym i odmiennym kulturowo, umiejętność adoptowania się do nowych warunków, otwartość na inną kulturę a tym samym uczenie się tolerancji i współpracy w międzynarodowym zespole.
Każdy z uczestników otrzyma certyfikat Europass Mobilność z punktami ECVET. Oprócz umiejętności potwierdzonych certyfikatem Europass Mobilność, uczestnicy projektu wyniosą bardziej dojrzałą ocenę swych szans zawodowych.

 

Koordynator szkolny projektu – Grażyna Kula-Kobiałko