Plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych

Plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Rybnika prowadzonych przez inne organy prowadzące

 • Publiczne szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Miasto Rybnik:
  • czteroletnie liceum ogólnokształcące:
   • I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Tadeusza Kościuszki 41,
   • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Mikołowska 19,
   • IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku, 44-206 Rybnik, ul. 1 Maja 91a,
   • V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Jerzego Kukuczki w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku, 44-217 Rybnik ul. Orzepowicka 15a,
   • I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej, 44-200 Rybnik, ul. Rudzka 13,
  • pięcioletnie technikum:
   • Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Tadeusza Kościuszki 5,
   • Technikum nr 2 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Tadeusza Kościuszki 23,
   • Technikum nr 3 im. Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku, 44-217 Rybnik, ul. Św. Józefa 30,
   • Technikum nr 4 im. Henryka Sławika w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Świerklańska 42,
   • Technikum nr 5 w Zespole Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku, 44-270 Rybnik, ul. Józefa Rymera 24 a,
  • branżowa szkoła I stopnia:
   • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku, 44-200 Rybnik ul. Tadeusza Kościuszki 5,
   • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Tadeusza Kościuszki 23,
   • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 im. Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku, 44-217 Rybnik, ul. Św. Józefa 30,
   • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 im. Henryka Sławika w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Świerklańska 42,
  • branżowa szkoła II stopnia:
   • Branżowa Szkoła II stopnia w Rybniku w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej, 44-200 Rybnik, ul. Rudzka 13,
  • szkoła policealna:
   • Szkoła Policealna nr 6 w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej, 44-200 Rybnik, ul. Rudzka 13.

 

 • Publiczne szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Miasto Rybnik, w których funkcjonują odpowiednio klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego technikum:
  • liceum ogólnokształcące:
   • I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Tadeusza Kościuszki 41,
   • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Mikołowska 19,
   • IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku, 44-206 Rybnik, ul. 1 Maja 91a,
   • V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Jerzego Kukuczki w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku, 44-217 Rybnik, ul. Orzepowicka 15a,
   • I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej, 44-200 Rybnik, ul. Rudzka 13,
  • technikum:
   • Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Tadeusza Kościuszki 5,
   • Technikum nr 2 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Tadeusza Kościuszki 23,
   • Technikum nr 3 im. Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku, 44-217 Rybnik, ul. Św. Józefa 30,
   • Technikum nr 4 im. Henryka Sławika w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Świerklańska 42,
   • Technikum nr 5 w Zespole Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku, 44-270 Rybnik, ul. Józefa Rymera 24a.

 

 • Publiczne szkoły ponadpodstawowe mające siedzibę na obszarze Miasta Rybnika prowadzone przez inne organy prowadzące.
  • czteroletnie liceum ogólnokształcące:
   • Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej, 44-200 Rybnik, ul. Rudzka 13,
   • Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 22.

 

 • Publiczne szkoły ponadpodstawowe mające siedzibę na obszarze Miasta Rybnika prowadzone przez inne organy prowadzące, w których funkcjonują odpowiednio klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.
  • liceum ogólnokształcące:
   • Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej, 44-200 Rybnik, ul. Rudzka 13,
   • Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 22.