Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

 

Wsparcie dla uczniów z Ukrainy- Miasto Rybnik

Oś priorytetowy 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie
11. 1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
11.1.6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny
Termin realizacji projektu 01.07.2022- 31.03.2023
Wartość całkowita 397 941,18 zł
Dofinansowanie 358 147,06 zł
Wkład własny 39 794,12 zł.

Więcej

 

Projekt „Moje CV moją szansą na rynku pracy”
Realizuje: Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
Czas trwania projektu: 1.09.2020 – 31.12.2022
Dofinansowanie: 687 503,60 PLN
Wartość projektu: 723 688,00 PLN

 

Projekt „Mechanik i mechatronik – klasyka i innowacyjność w przemyśle”
Realizuje: Zespół Szkół Technicznych w Rybniku
Czas trwania projektu: 1.09.2020 – 31.12.2022
Dofinansowanie: 694 070,00 PLN
Wartość projektu: 730 600,00 PLN
Więcej

 

Projekt „Mistrzowie reklamy”
Realizuje: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku
Czas trwania projektu: 1.09.2020 – 31.12.2022
Dofinansowanie: 635 765,33 PLN
Wartość projektu: 669 226,66 PLN
Więcej

 

Projekt “Bliżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika”
Czas trwania projektu: 1.12.2019 – 31.01.2021
Dofinansowanie z EFS: 753 984,00 zł
Realizuje: Urząd Miasta Rybnika
Więcej

 

Projekt “Drukarz – zawód z przyszłością”
Czas trwania projektu: 1.02.2019 – 31.01.2021
Dofinansowanie z EFS: 364 075,62 zł
Realizuje: Zespół Szkół nr 6 w Rybniku
Więcej

 

Projekt “Mój zawód - moja pasja”
Czas trwania projektu: 01.09.2018 - 31.08.2021
Dofinansowanie z EFS: 633 071,45 zł
Realizuje: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku
Więcej

 

Projekt “Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku”
Czas trwania projektu: 01.09.2018 – 31.08.2021
Dofinansowanie EFS: 612 055,25 zł
Realizuje: Zespół Szkół Technicznych w Rybniku
Więcej

 

Projekt „Wyższy poziom gastronomii”
Czas trwania projektu: 3.09.2018 - 31.08.2020
Dofinansowanie z EFS: 390 499,88 PLN
Realizuje: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku
Więcej

 

Projekt "Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych."
Okres realizacji: 1.02.2018 do 31.01.2020
Wartość projektu: 2 652 595,75 zł
Dofinansowanie z EFS: 2 387 336,17 zł
Realizuje: Urząd Miasta Rybnika
Więcej

 

Projekt „Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy”
Czas trwania projektu: 01.09.2018 – 31.08.2021
Dofinansowanie z EFS: 1 198 107,60 zł
Realizuje: Zespół Szkół Budowlanych
Więcej

 

Projekt "Edukacja-Rozwój-Wsparcie"
Okres realizacji 1 września 2018- 31 sierpnia 2019
Wartość projektu: 512 166,66 zł
Dofinansowanie z EFS: 435 341,66 zł
Realizuje: Urząd Miasta Rybnika
Więcej

 

Projekt „Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz”
Czas trwania projektu: 2017-09-01 - 2020-11-29
Budżet projektu: 681 200,00 zł
Dofinansowanie: 647 140,00 zł
Realizuje: Urząd Miasta Rybnika
Więcej

 

Projekt „Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3”
Czas trwania projektu: 2017-12-01 - 2018-12-31
Budżet projektu: 1 450 992,00
Dofinansowanie z EFS: 1 276 872,96
Realizuje: Urząd Miasta Rybnika
Więcej

 

Projekt „Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik”

Czas trwania projektu: 1.04.2016 – 31.10.2017
Budżet projektu: 211 989,00 zł
Dofinansowanie z EFS: 186 550,32 zł
Realizuje: Urząd Miasta Rybnika
Więcej

 

Projekt „Pięćdziesiątka na start”
Czas trwania projektu: 2016-09-01 - 2017-08-31
Budżet projektu: 420 352,50 zł
Dofinansowanie z EFS: 357 299,62 zł
Realizuje: Urząd Miasta Rybnika
Więcej

 

Projekt „Przedszkole równych szans”

Czas trwania projektu: 1.10.2016 – 30.10.2017
Budżet projektu: 302 581,65 zł
Dofinansowanie z EFS: 257 194,40 zł
Realizuje: Urząd Miasta Rybnika
Więcej

 

Projekt „Zawód z przyszłością”
Czas trwania projektu: 1.09.2016 – 31.08.2019
Budżet projektu: 804 814,98 zł
Dofinansowanie z EFS: 764 574,23 zł
Realizuje: Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych