Projekt „Uczenie to nasza wspólna pasja.”

 

Realizuje: Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku

Czas trwania projektu: 15.11.2016 – 14.05.2018

Budżet projektu: 152 773,86 zł

Realizowany w ramach: PO WER Edukacja szkolna - Mobilność kadry edukacji szkolnej

 

Projekt „ Uczenie to nasza wspólna pasja” ma na celu poprawę jakości pracy szkoły oraz jakości pracy nauczycieli. W trakcie trwania projektu nauczyciele będą uczestniczyć w kursach zorganizowanych za granicą:
- czerwiec/lipiec 2017r. wyjazd siedmiu nauczycieli na dwutygodniowy kurs z zakresu technologii informacyjno - komunikacyjnych do Dublina,
- lipiec/ sierpień 2017r. wyjazd czterech nauczycieli na dwutygodniowy kurs metodyczny z języka angielskiego do Sidmouth,
- listopad 2017 r. wyjazd dwóch nauczycieli na tygodniowy kurs z zakresu technologii informacyjno - komunikacyjnych również do Dublina.
Ponadto w celu poszerzenia swoich umiejętności językowych nauczyciele będą uczestniczyć w kursie przygotowawczym z języka angielskiego na terenie szkoły.

Cele projektu:

1. dla nauczycieli:
- podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego, odświeżenie i pogłębienie znajomości języka, w celu przygotowania się do odbycia mobilności do krajów anglojęzycznych,
- doskonalenie zawodowe,
- poznanie innych kultur i krajów,
- stworzenie nowych sieci współpracy i nawiązanie nowych kontaktów,
- wykorzystanie zdobytych umiejętności w pracy dydaktycznej z uczniami,
- rozwijanie umiejętności interpersonalnych i organizacyjnych, dla lepszego funkcjonowania w systemie edukacyjnym i życiu prywatnym
- podzielenie się zdobytą wiedzą z innymi nauczycielami, podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji w trakcie wymiany doświadczeń.

2. dla szkoły:
- podniesienie kompetencji zawodowych pracowników szkoły,
- podniesienie poziomu jakości pracy szkoły poprzez zmotywowanie uczniów do nauki języków obcych, zdobycie wyższych wyników edukacyjnych oraz wykorzystywanie nowych technologii informacyjno - komunikacyjnych podczas prowadzonych zajęć lekcyjnych,
- wymiana doświadczeń między nauczycielami,
- nadanie wymiaru międzynarodowego pracy w szkole,
-udział nauczycieli w wyjazdach zagranicznych.

 

Po zakończonym projekcie zostanie sporządzony raport końcowy stanowiący sprawozdanie z realizacji całego projektu mobilności.

 

Koordynator szkolny projektu: Justyna Pustelnik