Projekt "Europa potrzebuje branżowców"

Realizuje: Zespół Szkół Mechaniczno –Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku

Czas trwania projektu: 01.11.2018 – 30.10.2020

Budżet projektu: 270 323,19 PLN

Projekt „Europa potrzebuje branżowców” skierowany jest do uczniów klas drugich Branżowej Szkoły 1 Stopnia nr 2. W projekcie realizowanym przez dwa lata weźmie udział 32 uczniów, 16 w roku 2019 i 16 w roku 2020, kształcących się w zawodach ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk i operator obrabiarek skrawających, którzy wyjadą na dwa tygodnie do Hiszpanii, a konkretnie do Granady na dwutygodniowe staże zawodowe. Poprzez staże chcemy uczniów tych dowartościować i zmobilizować do dalszego podnoszenia swoich kwalifikacji a co za tym idzie ich rozwoju zawodowego i osobistego. Naszym celem jest aby nasi branżowcy byli atrakcyjni na rynku pracy nie tylko lokalnym ale i europejskim. W tym celu konieczne jest ich doskonalenie zawodowe, wzrost kompetencji naukowo-technicznych, społeczno - obywatelskich, językowych oraz interpersonalnych. Uczniom towarzyszyć będzie 4 nauczycieli ( 2 w 2019 roku i 2 w 2020 roku) . W ramach projektu uczniowie będą mieli możliwość wykorzystania zdobytej w procesie kształcenia wiedzy w praktyce podczas odbywania staży w hiszpańskich zakładach pracy oraz będą mogli poznać hiszpańską kulturę, obyczaje i tradycje.

Koordynator szkolny projektu – Anna Buchalik