Oświata w liczbach

Dane na rok szkolny 2023/2024

Miasto Rybnik prowadzi 69 oświatowych jednostek budżetowych: 23 przedszkola, 13 zespołów szkolno-przedszkolnych, 17 szkół podstawowych, 3 licea ogólnokształcące, 6 zespołów szkół, 3 jednostki dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda i Młodzieżowy Dom Kultury.

 

W roku szkolnym 2023/2024 do jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik uczęszczać będzie 22913 uczniów i wychowanków, w tym do:

 • 43 przedszkoli w tym cztery szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi – 4982 dzieci, w 217 oddziałach (w tym dwa przedszkola specjalne),
 • 34 szkół podstawowych – 9869 uczniów, w 522 oddziałach (w tym dwie szkoły specjalne), w tym pierwszoklasistów – 1341 uczniów, w 76 oddziałach,
 • 5 liceów ogólnokształcących – 2765 uczniów, w 108 oddziałach (w tym jedno specjalne),
 • 5 techników – 4408 uczniów, w 170 oddziałach,
 • 5 branżowych szkół I stopnia – 553 uczniów, w 31 oddziałach (w tym jedna szkoła specjalna),
 • 2 branżowych szkół II stopnia – 68 uczniów, w 6 oddziałach (w tym jedna szkoła specjalna),
 • 1 szkoły przysposabiającej do pracy – 45 uczniów, w 11 oddziałach,
 • 1 liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – 151 uczniów, w 6 oddziałach,
 • 1 szkoły podstawowej dla dorosłych – 21 uczniów, w 2 oddziałach,
 • 1 ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego– 40 uczniów, w 9 oddziałach.

 

Specyficzne oddziały w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych:

 • klasy sportowe - 10
  • 10 - szkoły podstawowe
 • klasy mistrzostwa sportowego - 11
  • 3 - szkoły podstawowe
  • 5 - licea ogólnokształcące
  • 3 - technika
 • klasy dwujęzyczne - 28
  • 26 - licea ogólnokształcące
  • 2 - technikum
 • oddziały integracyjne - 58
  • 14 - przedszkola
  • 38 - szkoły podstawowe
  • 6 - licea ogólnokształcące

 

Ponadto działa:

 • Młodzieżowy Dom Kultury (1051 wychowanków),
 • Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Zespół Przygoda” w Zespole Edukacyjno-Artystycznym Przygoda (1329 wychowanków).

 

Zatrudnienie w rybnickiej oświacie:

 • Nauczyciele - 2820,5 etatów, 2839 umów, 2075 nauczycieli pełnozatrudnionych.
 • Pracownicy administracyjno-obsługowi - 1075,9 etatów, 1281 umów.

 

Oświata w liczbach 2022/2023

Oświata w liczbach 2021/2022

Oświata w liczbach 2020/2021

Oświata w liczbach 2019/2020

Oświata w liczbach 2018/2019

Oświata w liczbach 2017/2018

Oświata w liczbach 2016/2017

Oświata w liczbach 2015/2016

Oświata w liczbach 2014/2015

Oświata w liczbach 2013/2014

Oświata w liczbach 2012/2013

Oświata w liczbach 2011/2012

Oświata w liczbach 2010/2011

Oświata w liczbach 2009/2010

Oświata w liczbach 2008/2009