Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa pod mottem "Przekraczamy granice".

 

 

Program Operacyjny Współpracy Trangranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 nawiązuje bezpośrednio do Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Cechy - Polska, który był realizowany w latach 2004-2006.

Głównym celem Programu jest współpraca transgraniczna i rozwój czesko - polskiego pogranicza.
Chodzi przede wszystkim o wzmocnienie wzajemnych kontaktów gospodarczych, społecznych i kulturalnych, wspólną ochronę bogactwa przyrody, rozwój ruchu turystycznego, tworzenie aktywnego rynku pracy oraz innych dziedzin rozwoju.

 

  • Projekt „Człowiek w rozwoju zrównoważonym”
    Realizuje: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

    Budżet projektu: 22 088,94 EUR

 

  • Projekt „Wspólnie ze sportem, kulturą i historią”
    Realizuje: Gimnazjum nr 7
    Budżet projektu: 20 507,40 EUR