Pliki do pobrania

Wniosek o zawarcie umowy na dowóz dziecka 2023 (pdf, 296 KB)

 

Uchwała nr 294/XVIII/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym w roku 2020 (pdf, 110 KB)

 

Zarządzenie nr 285/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z 9 czerwca 2020 r. w sprawie wielkości kalkulacyjnych etatów i wynagrodzeń dla jednostek budżetowych, zasad wnioskowania o ich zmiany oraz obowiązków sprawozdawczych (pdf, 264 KB)

Załącznik do zarządzenia nr 285/2020  – Sprawozdanie o wydatkach na wynagrodzenia w ……. roku (xls, 50 KB)

 

Zarządzenie nr 1/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących na 2020 rok, a także do zaciągania zobowiązań (pdf, 127 KB)

 

Zarządzenie nr 3/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad dokonywania zmian w budżecie miasta oraz zgłaszania zmian w wykazie planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (pdf, 184 KB)

 

Wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta

 

Regulamin przyznawania tytułu „Nauczyciel Roku”

 

Zarządzenie nr 578/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 12 października 2015 roku
– Załącznik – Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok …..

Zarządzenie nr 195/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 17.04.2014 roku

– Załącznik – ZASADY POSTĘPOWANIA W SPRAWACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA

Zarządzenie nr 617/2009 z dnia 10 grudnia 2009

– Załącznik – Zasady organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych w szkołach prowadzonych przez Miasto Rybnik w okresie od 18 stycznia do 11 czerwca 2010 roku

 

ZARZĄDZENIE 783/ 2016 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z 28 grudnia 2016 r.

Załącznik – Procedura realizacji przez Miasto Rybnik zobowiązań tytułu podatku od towarów i usług