Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych.

 

Projekt realizowany jest przez Miasto Rybnik i Szkoły Podstawowe w Rybniku od 1.02.2018 do 31.01.2020.

 

Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach, podniesienie efektywności i jakości edukacyjnej 19 szkół podstawowych w Rybniku w tym 4 z oddziałami integracyjnymi i 1 szkoły specjalnej oraz stworzenie możliwości równego dostępu dla 2 226 w tym 1 155 uczniów i 1 071 uczennic do edukacji poza godzinami lekcyjnymi, poprzez realizację w okresie 24 miesięcy, zadań w zakresie kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym także poprzez doradztwo edukacyjno-zawodowego.

 

Szkoły biorące udział w projekcie:
- Szkoła Podstawowa nr 3,
- Szkoła Podstawowa nr 21,
- Szkoła Podstawowa nr 22,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 13,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy,
- Szkoła Podstawowa nr 13,
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34,
- Szkoła Podstawowa nr 35,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi nr 1,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15.

 

Projekt „Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami do pobrania TUTAJ

 

EFS kolor poziom