Projekt „Mechanik i mechatronik – klasyka i innowacyjność w przemyśle”

Czas trwania projektu: 1.09.2020 – 31.12.2022

 

Realizuje: Zespół Szkół Technicznych w Rybniku

 

Wartość projektu: 730 600,00 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 621 010,00 zł

 

Projekt jest realizowany w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

 

Przedmiotem projektu jest poprawa jakości edukacji w rybnickich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami poprzez rozwijanie współpracy szkoły z jej otoczeniem społeczno - gospodarczym. Projekt dotyczy operacji typu: dostosowanie oferty kształcenia zawodowego dla potrzeb lokalnego rynku pracy. Kształcenie zawodowe uczniów. Projekt ten będzie realizowany przez Zespół Szkół Technicznych na terenie Rybnika i woj. śląskiego. Grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach technik mechatronik oraz technik mechanik, a także nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku. Głównym celem projektu jest doskonalenie umiejętności praktycznych uczniów poprzez organizację staży zawodowych oraz stworzenie warunków kształcenia zawodu dostosowanych do nowej podstawy programowej szkolnictwa branżowego, odzwierciedlających naturalne warunki pracy. Projekt zakłada podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczestników.

 

Planowane efekty:

Udział 30 uczniów w stażach zawodowych,
Doposażenie dwóch pracowni: mechanicznej i mechatronicznej,
Udział 100 uczniów w indywidualnych zajęciach z doradcą zawodowym oraz w zajęciach z języka angielskiego zawodowego,
Udział 60 uczniów w zajęciach z autoprezentacji,
Udział 30 uczniów w kursie kwalifikacyjnym uprawnień SEP z egzaminem państwowym,
Udział 60 uczniów w specjalistycznych zajęciach z projektowania odpadów sterowania środowisku GRAFCET,
Udział 60 uczniów w specjalistycznych zajęciach w pracowni mechatroniki z zakresu symulacji procesu produkcji,
Udział 6 uczniów w szkoleniu „Diagnostyka obwodów zasilania silników asynchronicznych”,
Udział 6 osób w szkoleniu „Elektrohydraulika”,
Udział 7 uczniów w kursie spawania TIG,
Udział 7 uczniów w kursie spawania MAG,
Udział 30 osób w specjalistycznych zajęciach z projektowania CAD,
Udział 24 uczniów w specjalistycznych zajęciach z pracowni mechanicznej,
Udział 8 nauczycieli w szkoleniach:
- Przemysłowe układy regulacji,
- GRAFCET,
- Projektowanie i obsługa robota typu PUMA,
- Programowanie sterowników PLC S7-1200 z modelami symulacji linii produkcyjnych, w każdym z powyższych szkoleń weźmie udział po dwóch nauczycieli.

 

Koordynator szkolny projektu: Piotr Tokarz

 

Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny