Projekt „Wyższy poziom gastronomii”

Realizuje: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Czas trwania projektu: 3.09.2018 - 31.08.2020

Dofinansowanie z EFS: 390 499,88 PLN

W działaniach projektowych, które potrwają dwa lata, weźmie udział 80 uczniów technikum oraz 8 nauczycieli ZSE-U. Beneficjenci wezmą udział w szkoleniach gastronomicznych ( kursy: barmański, baristyczny, sommelierski, cukierniczy, „Nowoczesne technologie w gastronomii”), językowych: język angielski branżowy na poziomie rozszerzonym a także odbędą staże w zakładach pracy. Dodatkowo projekt umożliwi doposażenie pracowni zawodowych ( gastronomicznych oraz obsługi gości).

Najważniejszym celem projektu jest umożliwienie uczniom podwyższenia swoich zawodowych umiejętności, dzięki czemu będą bardziej atrakcyjni dla przyszłych pracodawców i odpowiadali potrzebom nowoczesnego rynku pracy.

Koordynator szkolny projektu – Anna Ryś