Projekt „Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz”

 

Projekt „Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT

Projekt zakłada realizację w ramach operacji typu Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów. Projekt obejmuje realizację doradztwa zawodowego, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, prowadzenie dedykowanych form wsparcia dla uczniów oraz wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia, organizacja staży zawodowych dla uczniów. Realizacja wsparcia odbywać się będzie dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i w ramach działania Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej, jako działanie Poprawa jakości edukacji w w Rybniku prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez: rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym. Elementem projektu jest także stworzenie w placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

 

Czas trwania projektu: 2017-09-01 - 2020-11-29

Budżet projektu: 681 200,00 zł

Dofinansowanie: 647 140,00 zł

Realizuje: Urząd Miasta Rybnika