Projekt „Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy”

Celem głównym projektu jest przeprowadzenie szkoleń dla 106 uczniów i uczennic ZSB w Rybniku i podniesienie umiejętności radzenia sobie na rynku pracy oraz podniesienie ich konkurencyjności poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, kursach organizowanych przez firmy zewnętrzne, zdobywanie certyfikatów oraz uczestnictwo w płatnych stażach w obszarach geodezja, budownictwo i informatyka.

Dla nauczycieli celem głównym jest podniesienie jakości pracy 7 nauczycieli poprzez uczestnictwo w certyfikowanych kursach i szkoleniach. Grupę docelową stanowią uczniowie ZSB kształcący się na kierunkach technik geodeta, budownictwa, informatyk. Zadania odnoszą się do umiejętności powiązanych z IT, geodezją i budownictwem, deficytowych na rynku pracy, doradztwa zawodowego i języka obcego technicznego.

Działania w ramach projektu podniosą jakość kształcenia zawodowego, zapewnią poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły, a w rezultacie zwiększą atrakcyjność i konkurencyjność uczniów na rynku pracy. Zajęcia z doradztwa zawodowego, w ramach których odbędą się zajęcia psychologiczno-pedagogiczne przyczynią się do wzrostu umiejętności uczniów w dostosowaniu się do trudności na rynku pracy oraz radzenia sobie na trudnym obecnie rynku pracy. Oferta staży, szkoleń i certyfikowanych kursów przyczyni się również do promocji kształcenia zawodowego.

Naszym celem jest unowocześnienie i doposażenie pracowni informatycznych, wyposażenie w sprzęt i nowoczesne oprogramowanie pracowni kosztorysowania i geodezji.

Czas trwania projektu: 01.09.2018 – 31.08.2021

Dofinansowanie z EFS: 1 198 107,60 zł

Realizuje: Zespół Szkół Budowlanych