Projekt “Mój zawód - moja pasja”

Realizuje: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku

Czas trwania projektu: 01.09.2018 - 31.08.2021

Dofinansowanie z EFS: 633 071,45 zł

Realizowany w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

W projekcie udział biorą uczniowie i uczennice klas Technikum nr 2 kształcący się w zawodach: technik elektryk, technik energetyk, technik mechanik i uczniowie klas Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 kształcący się w zawodach: ślusarz, operator obrabiarek skrawających oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego i poprawa jakości kształcenia Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku, za pomocą dostosowania form kształcenia do potrzeb i oczekiwań pracodawców, w szczególności przedsiębiorstw współpracujących ze szkołą i przygotowujących uczniów pod własne zasoby kadrowe, celem ułatwienia 90 uczestnikom projektu z Technikum nr 2 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 2, dostępu do zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

W ramach projektu przewidziane są:
• doradztwo zawodowe
• zajęcia rozwijające: "Projektowanie komputerowe CAD" , "Automatyka domowa", "Komputerowa symulacja układów", "Montaż instalacji energetyki cieplnej"
• współpraca z uczelnią wyższą - warsztaty na Politechnice Śląskiej
• kursy certyfikowane: Uprawnienia elektryczne SEP, Kurs spawania MAG
• staże w zakładach pracy
• wizyty studyjne: RAFAMET w Kuźni Raciborskiej, BEFARED w Bielsku Białej, NKT w Warszowicach, Elektrownia Porąbka-Żar w Międzybrodziu Bialskim, Elektrownia w Rybniku
• doposażenie pracowni zawodowych (w tym nowej pracowni komputerowej do rysunku technicznego i projektowania CAD)
• szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

 

Koordynator szkolny projektu: Ewa Kuczyńska-Tomiło