Oświata w liczbach 2020/2021

Dane na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Miasto Rybnik prowadzi 70 oświatowych jednostek budżetowych: 24 przedszkola, 13 zespołów szkolno-przedszkolnych, 17 szkół podstawowych, 3 licea ogólnokształcące, 6 zespołów szkół ponadpodstawowych, 3 zespoły szkół specjalnych, Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Zespół Edukacyjno - Artystyczny Przygoda i Młodzieżowy Dom Kultury.
Nowością jest utworzenie w ramach Zespołu Szkolno-Rewalidacyjnego Szkoła Życia Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego (w zamian działających tam wcześniej oddziałów rewalidacyjnych).

 

W roku szkolnym 2020/2021 do rybnickich placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik uczęszcza 21896 uczniów, w tym do:

 • 42 przedszkoli w tym dwóch szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi – 4916 dzieci, w 214 oddziałach, (w tym dwa przedszkola specjalne),
 • 34 szkół podstawowych – 10522 uczniów, w 558 oddziałach, (w tym dwie szkoły specjalne), w tym pierwszoklasistów – 1297 uczniów, w 74 oddziałach,
 • 5 liceów ogólnokształcących – 2252 uczniów, w 86 oddziałach (w tym jedno specjalne),
 • 5 techników – 3434 uczniów, w 129 oddziałach,
 • 5 branżowych szkół I stopnia – 486 uczniów, w 31 oddziałach, (w tym jedna szkoła specjalna),
 • 2 branżowych szkół II stopnia – 24 uczniów, w 2 oddziałach, (w tym jedna szkoła specjalna),
 • 1 szkoły przysposabiającej do pracy – 43 uczniów, w 10 oddziałach,
 • 1 liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – 144 uczniów, w 5 oddziałach,
 • 1 szkoły podstawowej dla dorosłych – 38 uczniów, w 2 oddziałach,
 • 1 ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego – 37 uczniów, w 7 oddziałach.

 

Specyficzne oddziały w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych:

 • klasy sportowe 19:
  • 17 szkoły podstawowe,
  • 2 licea ogólnokształcące,
 • klasy mistrzostwa sportowego 12:
  • 5 szkoły podstawowe,
  • licea ogólnokształcące,
  • 4 technika,
 • klasy dwujęzyczne 24 w liceach ogólnokształcących
 • oddziały integracyjne 44:
  • 8 przedszkola,
  • 32 szkoły podstawowe,
  • 4 licea ogólnokształcące.

 

Ponadto działa:
Młodzieżowy Dom Kultury (1080 wychowanków) oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Zespół Przygoda” w Zespole Edukacyjno - Artystycznym Przygoda (1253 wychowanków).

 

Zatrudnienie w rybnickiej oświacie:

 • nauczyciele 2629,7 etaty, 2718 osób,
 • pracownicy administracyjno-obsługowi 1073,4 etaty, 1253 osoby.