Oświata w liczbach 2017/2018

Miasto Rybnik prowadzi 68 oświatowych jednostek budżetowych (było 72 czyli o 4 spadła liczba dyrektorów OJB): 22 przedszkola, 15 zespołów szkolno-przedszkolnych, 14 szkół podstawowych, 1 liceum ogólnokształcące, 8 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, 3 zespoły szkół specjalnych, Zespół Szkół Sportowych, Rybnickie Centrum Edukacji ZawodowejCentrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, OPP Zespół Przygoda i Młodzieżowy Dom Kultury.

Ponadto działa Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.

Zmiany związane z reforma systemu edukacji, czyli likwidacja gimnazjów:

 • 4 gimnazja obwodowe są włączane do szkół podstawowych,
 • 7 gimnazjów obwodowych jest przekształconych w szkoły podstawowe,
 • 2 gimnazja dwujęzyczne są wygaszane(ale istnieją nadal w zespołach szkół z liceami),
 • 2 gimnazja specjalne są włączane do szkół podstawowych specjalnych,
 • 1 gimnazjum specjalne jest przekształcone w liceum ogólnokształcące specjalne.

W roku szkolnym 2017/2018 do rybnickich placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik będzie uczęszczać uczęszcza 21478 uczniów, w tym do:

 • 39 przedszkoli – 4885 dzieci, w 210 oddziałach, (w tym dwa przedszkola specjalne) - w stosunku do roku poprzedniego uruchomiono 5 nowych oddziałów;
 • 34 szkół podstawowych – 9127 uczniów, w 466 oddziałach, (w tym dwie szkoły specjalne) - w stosunku do roku poprzedniego jest więcej o 7 szkół podstawowych i należy pamiętać, że mamy już klasy siódme, w tym pierwszoklasistów – 1215 uczniów, w 62 oddziałach oraz 20 uczniów w 7 oddziałach rewalidacyjnych;
 • w 15 szkołach są jeszcze prowadzone oddziały gimnazjalne – 2319 uczniów, w 107 oddziałach, (w tym dwie szkoły specjalne) - w stosunku do roku poprzedniego należy pamiętać, że nie ma już klas pierwszych;
 • 6 liceów ogólnokształcących – 1675 uczniów, w 63 oddziałach, (w tym jedno liceum specjalne);
 • 5 techników – 2867 uczniów, w 108 oddziałach;
 • 4 zasadnicze szkoły zawodowe – 262 uczniów, w 12 oddziałach, (w tym jedna szkoła specjalna);
 • 2 branżowe szkoły I stopnia – 97 uczniów, w 5 oddziałach, (w tym jedna szkoła specjalna) - w stosunku do roku poprzedniego należy pamiętać, że nie ma już klas pierwszych w szkołach zawodowych są one w szkołach branżowych;
 • 1 szkoła przysposabiająca do pracy – 33 uczniów, w 9 oddziałach;
 • 1 liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – 149 uczniów, w 5 oddziałach;
 • 1 szkoła policealna dla dorosłych – 32 uczniów, w 2 oddziałach,

Ponadto działa:

 • Młodzieżowy Dom Kultury oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Zespół Przygoda”.
 • W Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej działa:
  - Centrum Kształcenia Praktycznego,
  - Centrum Kształcenia Ustawicznego,
  - Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.
 • W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym działa internat.