Oświata w liczbach 2008/2009

W roku szkolnym 2008/2009 do rybnickich placówek oświatowych uczęszczało 24052  uczniów, w tym: 
   

  • przedszkola – 3631 dzieci, w 154 oddziałach,
  • szkoły podstawowe – 7883 uczniów, w 366 oddziałach,
  • gimnazja – 4610 uczniów, w 183 oddziałach,
  • szkoły ponadgimnazjalne wszystkich typów – 7928 uczniów, w 276 oddziałach.

Ponadto działało 128 grup w MDK oraz OPP „Zespół Przygoda”.

W Rybniku działało:

  • 11 klas sportowych w szkołach podstawowych, 10 klas sportowych w gimnazjach, 3 klasy sportowe w liceum, oraz 3 klasy mistrzostwa sportowego gimnazjum.
  • 7 oddziałów dwujęzycznych w gimnazjum i 12 oddziałów dwujęzycznych w liceum.
  • 3 oddziały integracyjne w przedszkolach, 14 w szkołach podstawowych i 6 w gimnazjach.

Dane o zatrudnieniu w rybnickiej oświacie:

- liczba nauczycielskich etatów przeliczeniowych - 2410 etatów w tym:
  nauczycieli pełnozatrudnionych – 2018,
      1. stażystów – 56
      2. kontraktowych – 346
      3. mianowanych – 775
      4. dyplomowanych – 841

- liczba etatów administracji i obsługi – 977 etatów