Oświata w liczbach 2010/2011

W roku szkolnym 2010/2011 do rybnickich placówek oświatowych uczęszcza 23 269  uczniów, w tym do: 
 

 • 37 przedszkoli – 3967 dzieci, w 168 oddziałach, (w tym jedno przedszkole specjalne)
 • 27zkół podstawowych – 7746 uczniów, w 366 oddziałach, (w tym dwie szkoły specjalne)
 • 15 gimnazjów – 4146 uczniów, w 168 oddziałach, (w tym dwie szkoły specjalne)
 • 6 liceów ogólnokształcących – 2397 uczniów, w 76 oddziałach,
 • 3 liceów profilowanych – 175 uczniów, w 6 oddziałach,
 • 6 techników – 2952 uczniów, w 104 oddziałach,
 • 7 zasadniczych szkół zawodowych – 1146 uczniów, w 50 oddziałach, (w tym dwie szkoły specjalne)
 • 1 liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – 40 uczniów, w 2 oddziałach,
 • 2 liceów uzupełniających – 35 uczniów, w 3 oddziałach, (w tym jedno liceum specjalne)
 • 3 szkół policealnych – 222 uczniów, w 9 oddziałach,
 • 6 techników uzupełniających – 403 uczniów, w 18 oddziałach,
 • 1 zasadnicza szkoła zawodowa dla dorosłych – 40 uczniów, w 2 oddziałach.
   

Ponadto działa:
135 grup w MDK oraz OPP „Zespół Przygoda”.
W Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej działa;
- Centrum Kształcenia Praktycznego (42 grup)
- Centrum Kształcenia Ustawicznego (31 grup)
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym działa internat (3 grupy)

W Rybniku jest prowadzonych:

 • 13 klas sportowych w szkołach podstawowych, 13 klas sportowych w gimnazjach, 3 klasy sportowe w liceum, oraz 3 klasy mistrzostwa sportowego w gimnazjum.
 • 9 oddziałów dwujęzycznych w gimnazjum i 12 oddziałów dwujęzycznych w liceum.
 • 3 oddziały integracyjne w przedszkolach,15 w szkołach podstawowych i 8 w gimnazjach.
   

Dane o zatrudnieniu w rybnickiej oświacie:

-liczba nauczycielskich etatów przeliczeniowych – 2 414 etatów w tym:
nauczycieli pełnozatrudnionych – 1 883, w tym 

 1. stażystów – 47
 2. kontraktowych – 307
 3. mianowanych – 506
 4. dyplomowanych – 1023
   

-liczba etatów administracji i obsługi – 966 etatów

 

Dane na dzień 23 września 2010 r.