Oświata w liczbach 2019/2020

Oświata w liczbach 2019/2020

 

Miasto Rybnik prowadzi 70 oświatowych jednostek budżetowych (było 69 czyli o 1 wzrosła liczba dyrektorów OJB): 24 przedszkola, 13 zespołów szkolno-przedszkolnych, 16 szkół podstawowych, 3 licea ogólnokształcące, 6 zespołów szkół ponadpodstawowych, 3 zespoły szkół specjalnych, Zespół Szkół Sportowych, Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Zespół Edukacyjno - Artystyczny Przygoda i Młodzieżowy Dom Kultury.

 

W roku szkolnym 2019/2020 do rybnickich placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik będzie uczęszczać 21923 uczniów, w tym do:

 • 42 przedszkoli w tym dwóch szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi – 4968 dzieci, w 217 oddziałach, (w tym dwa przedszkola specjalne),
 • 34 szkół podstawowych – 10292 uczniów, w 554 oddziałach, (w tym dwie szkoły specjalne), w tym pierwszoklasistów – 1284 uczniów, w 74 oddziałach oraz 34 uczniów w 7 oddziałach rewalidacyjnych,
 • 5 liceów ogólnokształcących – 2325 uczniów, w 89 oddziałach (w tym jedno specjalne),
 • 5 techników – 3538 uczniów, w 133 oddziałach,
 • 5 branżowych szkół I stopnia – 485 uczniów, w 28 oddziałach, (w tym jedna szkoła specjalna),
 • 1 szkoły przysposabiającej do pracy – 56 uczniów, w 14 oddziałach,
 • 1 liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – 171 uczniów, w 5 oddziałach,
 • 1 szkoły policealnej dla dorosłych – 10 uczniów, w 1 oddziale,
 • 1 szkoły podstawowej dla dorosłych – 47 uczniów, w 2 oddziałach.

 

Specyficzne oddziały w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych:

 • Klasy sportowe 20: 17 szkoły podstawowe, 3 licea ogólnokształcące,
 • Klasy mistrzostwa sportowego 14: 8 szkoły podstawowe, 2 licea ogólnokształcące, 4 technika,
 • Klasy dwujęzyczne 25: 1 szkoły podstawowe, 24 licea ogólnokształcące,
 • Oddziały integracyjne 42: 6 przedszkola, 31 szkoły podstawowe, 5 licea ogólnokształcące,

 

Ponadto działa:

Młodzieżowy Dom Kultury (1020 wychowanków) oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Zespół Przygoda” w Zespole Edukacyjno - Artystycznym Przygoda (1278 wychowanków).

 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym działa internat (2 grupy dla 11 wychowanków).

 

Zatrudnienie w rybnickiej oświacie:

 • Nauczyciele 2632,4 etaty, 2691 osoby w tym dyplomowani 1755,4 etaty i 1716 osoby.
 • Pracownicy administracyjno-obsługowi 1075,3 etaty, 1232 osoby.