Oświata w liczbach 2022/2023

Dane na rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Miasto Rybnik prowadzi 69 oświatowych jednostek budżetowych (rok temu było 70 ale zlikwidowano Przedszkole nr 15): 23 przedszkola, 13 zespołów szkolno-przedszkolnych, 17 szkół podstawowych, 3 licea ogólnokształcące, 6 zespołów szkół, 3 jednostki dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda i Młodzieżowy Dom Kultury.

 

W roku szkolnym 2022/2023 do jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik uczęszczać będzie 22718 uczniów i wychowanków, w tym do:

 • 42 przedszkoli w tym cztery szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi – 5028 dzieci, w 214 oddziałach (w tym dwa przedszkola specjalne),
 • 34 szkół podstawowych – 10497 uczniów, w 536 oddziałach (w tym dwie szkoły specjalne), w tym pierwszoklasistów – 1328 uczniów, w 68 oddziałach,
 • 5 liceów ogólnokształcących – 2525 uczniów, w 100 oddziałach (w tym jedno specjalne),
 • 5 techników – 3942 uczniów, w 150 oddziałach,
 • 5 branżowych szkół I stopnia – 395 uczniów, w 27 oddziałach (w tym jedna szkoła specjalna),
 • 2 branżowych szkół II stopnia – 81 uczniów, w 6 oddziałach (w tym jedna szkoła specjalna),
 • 1 szkoły przysposabiającej do pracy – 44 uczniów, w 10 oddziałach,
 • 1 liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – 139 uczniów, w 5 oddziałach,
 • 1 szkoły podstawowej dla dorosłych – 22 uczniów, w 2 oddziałach,
 • 1 ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego– 45 uczniów, w 10 oddziałach.

 

Specyficzne oddziały w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych:

 • klasy sportowe - 11
  • 10 - szkoły podstawowe
  • 1 - liceum ogólnokształcące
 • klasy mistrzostwa sportowego - 11
  • 3 - szkoły podstawowe
  • 5 - licea ogólnokształcące
  • 3 - technika
 • klasy dwujęzyczne - 28
  • 1 - szkoła podstawowa
  • 26 - licea ogólnokształcące
  • 1 - technikum
 • oddziały integracyjne - 52
  • 12 - przedszkola
  • 35 - szkoły podstawowe
  • 5 - licea ogólnokształcące

 

Ponadto działa:

 • Młodzieżowy Dom Kultury (1023 wychowanków),
 • Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Zespół Przygoda” w Zespole Edukacyjno-Artystycznym Przygoda (1290 wychowanków).

 

Zatrudnienie w rybnickiej oświacie:

 • Nauczyciele - 2803,69 etaty, 2823 umów, 2078 nauczycieli pełnozatrudnionych.
 • Pracownicy administracyjno-obsługowi - 1075,51 etatów, 1278 umowy.