Oświata w liczbach 2021/2022

Dane na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Miasto Rybnik prowadzi 70 oświatowych jednostek budżetowych: 24 przedszkola, 13 zespołów szkolno-przedszkolnych, 17 szkół podstawowych, 3 licea ogólnokształcące, 6 zespołów szkół ponadpodstawowych, 3 zespoły szkół specjalnych, Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Zespół Edukacyjno - Artystyczny Przygoda i Młodzieżowy Dom Kultury.

Nowością jest utworzenie w ramach Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 (w zamian działającego tam wcześniej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego).

 

W roku szkolnym 2021/2022 do rybnickich placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik uczęszczć będzie 22 054 uczniów, w tym do:

 • 42 przedszkoli w tym dwóch szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi – 4 910 dzieci, w 214 oddziałach, (w tym dwa przedszkola specjalne),
 • 34 szkół podstawowych – 10 563 uczniów, w 549 oddziałach, (w tym dwie szkoły specjalne), w tym pierwszoklasistów – 1 299 uczniów, w 70 oddziałach,
 • 5 liceów ogólnokształcących – 2 260 uczniów, w 87 oddziałach (w tym jedno specjalne),
 • 5 techników – 3 603 uczniów, w 136 oddziałach,
 • 5 branżowych szkół I stopnia – 445 uczniów, w 30 oddziałach, (w tym jedna szkoła specjalna),
 • 2 branżowych szkół II stopnia – 49 uczniów, w 4 oddziałach, (w tym jedna szkoła specjalna),
 • 1 szkoły przysposabiającej do pracy – 20 uczniów, w 10 oddziałach,
 • 1 liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – 95 uczniów, w 4 oddziałach,
 • 1 szkoły podstawowej dla dorosłych – 37 uczniów, w 2 oddziałach,
 • 1 ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego – 42 uczniów, w 9 oddziałach.

 

Specyficzne oddziały w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych:

 • klasy sportowe 13:
  • 12 szkoły podstawowe,
  • 1 liceum ogólnokształcące,
 • klasy mistrzostwa sportowego 11:
  • 4 szkoły podstawowe,
  • 4 licea ogólnokształcące,
  • 3 technika,
 • klasy dwujęzyczne:
  • 1 szkoła podstawowa
  • 24 licea ogólnokształcące
 • oddziały integracyjne 47:
  • 10 przedszkola,
  • 33 szkoły podstawowe,
  • 4 licea ogólnokształcące.

 

Ponadto działa:
Młodzieżowy Dom Kultury (1080 wychowanków) oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Zespół Przygoda” w Zespole Edukacyjno - Artystycznym Przygoda (1253 wychowanków).

 

Zatrudnienie w rybnickiej oświacie:

 • nauczyciele 2 634 etaty, 2 698 osób,
 • pracownicy administracyjno-obsługowi 1030,4 etaty, 1220 osób.