hackathon1

Rybniczenie laureatami hackathonu Hack Heroes

Młodzi programiści z Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku zostali laureatami I Hackathonu Hack Heroes i zdobyli nagrodę w wysokości 1000 zł. To pierwszy ogólnopolski międzyszkolny konkurs programistyczny skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

EFS poziom

Projekt „Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik”

Projekt „Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, dla działania 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, dla poddziałania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs.

 

Projekt obejmuje działania na rzecz wyrównywania szans zawodowych i społecznych matek i ojców w zakresie możliwości powrotu na rynek pracy poprzez zapewnienie środków na założenie i utrzymanie w mieście Rybnik 4 punktów opieki dziennej. Projekt poprzez uruchomienie i finansowanie 4 punktów opieki bezpośrednio przyczyni się do poprawy dostępności usług opiekuńczych nad dziećmi w wieku do lat 3 pozwalając tym samym na swobodę wyborów zawodowych rodziców, zapobiegając segmentacji lokalnego rynku pracy i poszerzając perspektywę przyciągania do miasta Rybnika młodych osób.

 

Czas trwania projektu: 1.04.2016 – 31.10.2017

Budżet projektu: 211 989,00 zł

Dofinansowanie z EFS: 186 550,32 zł

Realizuje: Urząd Miasta Rybnika

 

EFS poziom

EFS poziom

Projekt „Zawód z przyszłością”

Projekt „Zawód z przyszłością” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.

 

W projekcie weźmie udział 100 uczniów i uczennic klas pierwszych, drugich i trzecich Technikum nr 2 kształcących się w zawodach: technik elektronik, technik cyfrowych procesów graficznych, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik teleinformatyk oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego i poprawa jakości kształcenia Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. T. Kościuszki w Rybniku, za pomocą dostosowania form kształcenia Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku, za pomocą dostosowania form kształcenia do potrzeb i oczekiwań pracodawców, w szczególności przedsiębiorstw współpracujących ze szkołą i przygotowujących uczniów pod własne zasoby kadrowe, celem ułatwienia uczestnikom i uczestniczkom projektu dostępu do zatrudnienia.

W ramach projektu przewidziane są:
- doradztwo zawodowe dla uczniów i uczennic,
- kółka zainteresowań połączone z e-lerningiem, („Kolor i efekty specjalne w fotografii i filmie”, „Programowanie gier 3D w środowisku obiektowym”, „Programowanie w języku PHP”),
- zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego w kwalifikacjach,
- współpraca z uczelniami wyższymi (warsztaty na Politechnice Śląskiej i Wojskowej Akademii Technicznej),
- kursy certyfikowane (Uprawnienie elektryczne SEP, Kurs maszynisty, kurs CISCO CCNA Routing and switching, kurs „Podstawy sensoryki”, kurs spawacz MIG/MAG,
- staże w zakładach pracy dla uczniów i uczennic,
- wizyty studyjne dla uczniów (Politechnika Śląska, Wojskowa Akademia Techniczna, PKP Cargo),
- doposażenie pracowni zawodowych (w tym nowa pracowania komputerowa dla grafików),
- szkolenia i kursy dla nauczycieli przedmiotów zawodowych,
- staże dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.

 

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku.

 

Czas trwania projektu: 1.09.2016 – 31.08.2019

 

Budżet projektu: 804 814,98 zł

 

Dofinansowanie z EFS: 764 574,23 zł

 

EFS poziom

EFS poziom

Projekt „Przedszkole równych szans”

 

Projekt „Przedszkole równych szans” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT.

Projekt dedykowany jest 40 dzieciom niepełnosprawnym w przedszkolach specjalnych i integracyjnych. Adresatami projektu są wychowankowie Przedszkola nr 48 w Specjalnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym, Przedszkola nr 49 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Przedszkola nr 17 oraz Przedszkola nr 39.

Projekt zakłada podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli. Mowa o takich kompetencjach, które wzbogacają pracę dziećmi w wieku przedszkolnym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (kursy: terapia ręki, muzykoterapia, biofeedback, terapia SI, surdopedagogika, język migowy).

Projekt ma służyć też rozszerzeniu oferty placówek o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej. Mowa o takich zajęciach jak: dogoterapia, hipoterapia, rytmika, logopedia, gimnastyka korekcyjna, integracja sensoryczna, muzykoterapia, fizykoterapia, terapia ręki, terapia biofeedback, relaksacja.

Projekt zakłada ponadto zakup materiałów do zajęć, wyposażenia pracowni a także „sali doświadczeń świata” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Czas trwania projektu: 1.10.2016 – 30.10.2017

 

Budżet projektu: 302 581,65 zł

 

Dofinansowanie z EFS: 257 194,40 zł

 

EFS poziom

Młodzi naukowcy z ZST

Robert Dorna oraz Szymon Pierchała – uczniowie trzeciej klasy technikum informatycznego w Zespole Szkół Technicznych z Rybnika wzięli udział w finale Konkursu Naukowego E(x)plory!, który odbył się w dniach 05 – 07 października w Gdyni.

Dagmara Czerwinska

Punkty opieki dziennej

Projekt „Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, dla działania 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, dla poddziałania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs.

 

Projekt obejmuje działania na rzecz wyrównywania szans zawodowych i społecznych matek i ojców w zakresie możliwości powrotu na rynek pracy poprzez zapewnienie środków na założenie i utrzymanie w mieście Rybnik 4 punktów opieki dziennej. Projekt poprzez uruchomienie i finansowanie 4 punktów opieki bezpośrednio przyczyni się do poprawy dostępności usług opiekuńczych nad dziećmi w wieku do lat 3 pozwalając tym samym na swobodę wyborów zawodowych rodziców, zapobiegając segmentacji lokalnego rynku pracy i poszerzając perspektywę przyciągania do miasta Rybnika młodych osób.

 

Czas trwania projektu: 1.04.2016 – 31.10.2017
Budżet projektu: 211 989,00 zł
Dofinansowanie z EFS: 186 550,32 zł
Realizuje: Urząd Miasta Rybnika

 

 

Sylwetki opiekunek

 

Dagmara CzerwinskaDagmara Czerwińska
Miejsce sprawowania opieki: Rybnik, ul. Śliwki 4
Godziny otwarcia punktu: 7:30 – 16:30
Jestem mamą 2-latka, która po doświadczeniach związanych z wychowaniem synka postanowiłam zająć się dziećmi zawodowo. Sprawia mi to ogromną przyjemność. Od kiedy pamiętam mam dobry kontakt z maluchami, czytamy razem bajki, układamy klocki, a także uczymy się nowych czynności i słówek. Jestem absolwentką studiów wyższych. Ukończyłam Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym. Zapraszam do obejrzenie punktu, chętnie odpowiem na wszystkie pytania.

 

Roksana PiaseckaRoksana Piasecka
Miejsce sprawowania opieki: Rybnik, ul. Wieniawskiego 9
Godziny otwarcia punktu: 6:30 – 15:30
Jestem absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na kierunku Pedagogika Edukacja Elementarna ze specjalnością terapia psychopedagogiczna. W trakcie studiów brałam udział w Modelowym Projekcie Praktyk, który polegał na odbyciu praktyk asystenckich oraz ciągłych w przedszkolach i szkołach publicznych odgórnie narzuconych przez projekt. Ponadto opiekowałam się dziećmi prywatnie za granicą w Irlandii przez okres wakacyjny. Odbyłam szkolenie uzupełniające dla opiekuna dziennego, właściwie moja przygoda ze współpracą z dziećmi zaczyna się dopiero rozwijać . Prywatnie jestem osobą miłą i sympatyczną, potrafię nawiązywać nowe kontakty, szybko wchodzę w dobre relacje z dziećmi.

 

 

Anna PukrowiecAnna Pukrowiec
Miejsce sprawowania opieki: Rybnik, ul. Wieniawskiego 9
Godziny otwarcia punktu: 7:00 – 16:00
Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego studiów magisterskich na kierunku Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Pracowałam w klubie dziecięcym „Bajtel” w Rybniku oraz jako opiekunka domowa, gdzie zajmowałam się maluchami w wieku niemowlęcym i przedszkolnym. Odbyłam również praktyki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Jestem osobą sumienną, konsekwentną, odpowiedzialną. Cechuję się pogodnym usposobieniem oraz opanowaniem nawet w stresujących i trudnych sytuacjach. Do każdego dziecka podchodzę w sposób indywidualny, mając na uwadze jego możliwości rozwojowe. Zazwyczaj szybko zdobywam zaufanie i sympatię podopiecznych. W pracy z maluchami przydatne okażą na pewno moje zdolności plastyczne.

 

Monika ZakMonika Jarczok
Miejsce sprawowania opieki: Rybnik, ul. Poprzeczna 23/2
Godziny otwarcia punktu: 6:30– 15:30
Ukończyłam szkołę średnią zdobywając tytuł pielęgniarki oraz kurs opieki/ staż w żłobku praktykującym metodę Montessori. Doświadczenie w opiece nad dziećmi nabyłam wychowując trójkę swoich dzieci, w tym bliźniaki. Pracowałam także w prywatnym domu jako opiekunka dwuletniej dziewczynki. Odkryłam wówczas swoje zdolności opiekuńcze i ogromną przyjemność w kontaktach z dziećmi, rozumieniu ich i sprawianiu im radości, dlatego też w tym roku rozpoczynam studia pedagogiczne, by dalej móc rozwijać swoje umiejętności dotyczące opieki nad dziećmi i zdobywać odpowiednią ku temu wiedzę.

 

 

 

EFS kolor poziom

Oświata w liczbach 2014/2015

W roku szkolnym 2014/2015 do rybnickich placówek oświatowych uczęszcza 22 228 uczniów, w tym do:

 

- 38 przedszkoli – 4630 dzieci, w 199 oddziałach, (w tym dwa przedszkola specjalne),
- 27 szkół podstawowych – 8143 uczniów, w 400 oddziałach, (w tym dwie szkoły specjalne),
- 16 gimnazjów – 3380 uczniów, w 145 oddziałach, (w tym trzy szkoły specjalne),
- 5 liceów ogólnokształcących – 1889 uczniów, w 62 oddziałach,
- 5 techników – 3124 uczniów, w 105 oddziałach,
- 5 zasadniczych szkół zawodowych – 650 uczniów, w 24 oddziałach, (w tym jedna szkoła specjalna),
- 1 szkoła przysposabiająca do pracy – 52 uczniów, w 9 oddziałach,
- 1 liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – 153 uczniów, w 5 oddziałach,
- 2 szkoły policealne dla dorosłych – 76 uczniów, w 4 oddziałach,
- 3 technika uzupełniające – 131 uczniów, w 6 oddziałach.

Ponadto działa:
Młodzieżowy Dom Kultury oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Zespół Przygoda”.

 

W Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej działa;
- Centrum Kształcenia Praktycznego, 
- Centrum Kształcenia Ustawicznego. 

 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym działa internat.

 

W Rybniku jest prowadzonych:
- 17 klas sportowych w szkołach podstawowych, 10 klas sportowych w gimnazjach, 3 klasy sportowe w liceum, oraz 3 klasy mistrzostwa sportowego w gimnazjum,
- 9 oddziałów dwujęzycznych w gimnazjum i 18 oddziałów dwujęzycznych w liceum,
- 4 oddziały integracyjne w przedszkolach, 15 w szkołach podstawowych i 9 w gimnazjach.

 

Dane o zatrudnieniu w rybnickiej oświacie:
- liczba nauczycielskich etatów przeliczeniowych – 2 391 etatów w tym:
- stażystów – 55,9 (co stanowi 2, 3 % ogółu nauczycieli),
- kontraktowych – 240,4 (co stanowi 9,2 % ogółu nauczycieli),
- mianowanych – 519,6 (co stanowi 21,7 % ogółu nauczycieli),
- dyplomowanych – 1 565,7 (co stanowi 65,5 % ogółu nauczycieli),
- liczba nauczycieli pełnozatrudnionych – 1 856 osób,
- liczba etatów administracji i obsługi – 987 etatów.

Oświata w liczbach 2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016 do rybnickich placówek oświatowych uczęszcza 22 068 uczniów, w tym do:

- 38 przedszkoli – 4169 dzieci, w 185 oddziałach, (w tym dwa przedszkola specjalne)

- 27 szkół podstawowych – 8764 uczniów, w 430 oddziałach, (w tym dwie szkoły specjalne), w tym pierwszoklasistów – 2021 uczniów, w 93 oddziałach

- 16 gimnazjów – 3366 uczniów, w 151 oddziałach, (w tym trzy szkoły specjalne),

- 5 liceów ogólnokształcących – 1805 uczniów, w 62 oddziałach,

- 5 techników – 3084 uczniów, w 108 oddziałach,

- 5 zasadniczych szkół zawodowych – 566 uczniów, w 21 oddziałach, (w tym jedna szkoła specjalna),

- 1 szkoła przysposabiająca do pracy – 53 uczniów, w 10 oddziałach,

- 1 liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – 127 uczniów, w 5 oddziałach,

- 2 szkoły policealne dla dorosłych – 87 uczniów, w 5 oddziałach,

- 4 oddziały rewalidacyjno-wychowawcze dla 32 wychowanków.

 

Ponadto działa:

- Młodzieżowy Dom Kultury oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Zespół Przygoda”.

 

W Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej działa;

- Centrum Kształcenia Praktycznego,

- Centrum Kształcenia Ustawicznego.

 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym działa internat.

 

W Rybniku jest prowadzonych:

- 16 klas sportowych w szkołach podstawowych, 11 klas sportowych w gimnazjach, 3 klasy sportowe w liceum, oraz 4 klasy mistrzostwa sportowego w gimnazjum,
- 9 oddziałów dwujęzycznych w gimnazjum i 18 oddziałów dwujęzycznych w liceum,
- 3 oddziały integracyjne w przedszkolach, 19 w szkołach podstawowych, 9 w gimnazjach i 1 w liceum ogólnokształcącym.

 

Dane o zatrudnieniu w rybnickiej oświacie:

- liczba nauczycielskich etatów przeliczeniowych – 2 413 etatów,

- liczba nauczycieli pełnozatrudnionych – 1 895 osób w tym:

  - stażystów – 51 (co stanowi 2,7 % ogółu nauczycieli),
  - kontraktowych – 194 (co stanowi 10,2 % ogółu nauczycieli),
  - mianowanych – 376 (co stanowi 19,8 % ogółu nauczycieli),
  - dyplomowanych – 1 274 (co stanowi 67,2 % ogółu nauczycieli),
-liczba etatów administracji i obsługi – 1016 etatów.