Wnioski o dotację na 2024 r.

Wnioski o dotację mogą być składane wyłącznie przez szkoły i placówki wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rybnika.

Wniosek o przyznanie dotacji w 2024 roku:

Projekt „Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy”

Celem głównym projektu jest przeprowadzenie szkoleń dla 106 uczniów i uczennic ZSB w Rybniku i podniesienie umiejętności radzenia sobie na rynku pracy oraz podniesienie ich konkurencyjności poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, kursach organizowanych przez firmy zewnętrzne, zdobywanie certyfikatów oraz uczestnictwo w płatnych stażach w obszarach geodezja, budownictwo i informatyka.