Informacja o przebiegu I etapu konkursu o Stanach Zjednoczonych „You think you know the USA?”

Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Rybniku postanowiło zorganizować konkurs wiedzy o Stanach Zjednoczonych. Celem konkursu jest przybliżenie różnorodnej wiedzy o jednym największych krajów świata.

 

Konkurs został podzielony na trzy etapy i tuż przed feriami zimowymi został przeprowadzony I etap z udziałem wszystkich uczniów Gimnazjum.

 

Etap ten był poprzedzony warsztatami dla uczniów przeprowadzonymi przez nauczycieli Mariolę Ordon i Lecha Kowalskiego. Tematyka warsztatów zawierała się obszarach: historia, geografia, kultura, wybitne postacie, sport, symbolika USA.

W warsztatach wzięło udział 40 uczniów z klas 1, 2 i 3, którzy wcześniej dobrowolnie zgłosili swój udział. Zajęcia odbyły się w godzinach popołudniowych. Uczniowie z entuzjazmem brali w nich udział, chętnie głosili się do wykonania przygotowanych pytań. Otrzymali nagrody za prawidłowe odpowiedzi.

 

Ponadto na terenie szkoły prezentowane były gazetki o USA i mapy, które podarował Gimnazjum Konsulat USA w Krakowie.

W I etapie konkursu wzięło udział 401 uczniów ze wszystkich klas. Celem tego etapu było wyłonienie 3-osobowych reprezentacji klasowych, które wezmą udział w kolejnym etapie konkursu (57 uczniów).

W I etapie został przeprowadzony test, który składał się z 15 pytań. Młodzież najmniejszy problem miała z pytaniami dotyczącymi nazwy stolicy USA, nazwiska pierwszego prezydenta, daty podpisania Deklaracji Niepodległości, czy krajami, które graniczą z USA w części kontynentalnej. Problem sprawiły im pytania dotyczące nazw stanów USA oraz nazwy Parków Narodowych należących do Stanów Zjednoczonych.

Najlepszy wynik osiągnął uczeń klasy 3, który zdobył 42 pkt. Najsłabszy wynik to 2 punkty, które zdobyła uczennica klasy 2. Średnio uczniowie zdobywali 20 punktów.

Konkurs został bardzo dobrze przyjęty przez uczniów. Nawet ci, którzy początkowo nie chcieli brać w nim udziału starali się odpowiedzieć na pytania i później zainteresowani byli uzyskanymi wynikami.

 

2-gi etap konkursu będzie polegał na rywalizacji pomiędzy reprezentacjami 19-stu klas. Każda reprezentacja przygotuje gazetkę-plakat, który będzie prezentowany na terenie szkoły oraz przygotuje prezentację na wylosowany przez siebie temat.

 

Tekst: Lech Kowalski (Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Rybniku)

 

you know the USA