Projekt "5 senses for SEN" - Pięć zmysłów dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Realizuje: Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny

Czas trwania projektu: 01.09.2018 – 30.06.2020

Budżet projektu: 29 254 EUR

Projekt ma na celu wymianę dobrych praktyk dotyczących pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W dużej mierze odnosi się do aktywności poza ławką szkolną. Każda ze szkół proponuje inny rodzaj aktywności, w której uczestniczyć będą zarówno nauczyciele, jak i uczniowie. Uczniowie naszej szkoły wezmą udział nie tylko w mobilności organizowanej przez naszą szkołę (listopad 2019), ale także w sesjach wyjazdowych. Spróbujemy wspólnie odpowiedzieć na pytanie: jak kreować przestrzeń pozaszkolną, aby jak najbardziej stymulować zmysły uczniów i pomagać im w nauce i rozwoju.

Koordynator szkolny projektu – Ilona Kobus